Етапи формування дворянського землеволодіння в Південній Україні (друга половина ХVІІІ – початок ХХ ст.)

  • Лілія Циганенко Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Ключові слова: дворянство, запорозька старшина, південноукраїнські землі, землеволодіння

Анотація

На основі історичних джерел та наукової літератури аналізується процес формування дворянського землеволодіння в Південній Україні в другій половині ХVІІІ – на початку ХХ ст. Виділяються три основних етапи розповсюдження дворянської земельної власності в регіоні. Початковий етап дворянської колонізації характеризувався досить повільними темпами у створенні дворянського прошарку в краї, що було зумовлено цілою низкою зовнішньо і внутрішньо політичних факторів. Другий етап відрізнявся суттєвими змінами у складі феодальної верстви: зникали, зливалися чисельні внутрістанові групи; феодали консолідувалися у єдину дворянську верству; утворювалася потужна система дворянського землеволодіння. Ознаками третього етапу стали поступовий занепад приватновласницького землеволодіння та чітка диференціація в середині дворянської верстви – з одного боку, відокремлення групи земельних олігархів та встановлення їх контролю за всіма політико-економічними процесами в регіоні, а з другого – розорення частини дворянства, його люмпенізація. У порівнянні з іншими регіонами України (Правобережжям і Лівобережжям) південні території мали свої регіональні відмінності щодо становлення дворянського землеволодіння. Специфіка заселення, запорозькі традиції, особливості господарського освоєння та подальшого соціально-економічного розвитку краю сприяли становій нівеляції дворянства всіх південноукраїнських губерній, втраті головуючих позицій в економіці, соціальній дифузії верстви, що не могло не позначитися на політичній ролі і місці дворян у загально історичному процесі.

Опубліковано
2023-05-30
Як цитувати
Циганенко, Л. (2023). Етапи формування дворянського землеволодіння в Південній Україні (друга половина ХVІІІ – початок ХХ ст.). Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету, (61), С. 98-108. вилучено із http://visnyk.idgu.edu.ua/index.php/nv/article/view/748

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають