Благодійна діяльність бессарабських дворян під час військових конфліктів середини ХІХ – початку ХХ ст.: історіографія питання

  • Лілія Циганенко Ізмаїльський державний гуманітарний університет
  • Наталя Морошан Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Ключові слова: дворянство, Бессарабія, благодійність, Східна війна, російсько-турецька війна 1877-1878 рр., російсько-японська війна.

Анотація

Вивчення історії становлення благодійної справи в суспільстві є одним з актуальних напрямів гуманітарних дисциплін. На сучасному етапі цей феномен набуває особливого значення в площині українських реалій. Для нашої держави, яка знаходиться у стані війни, наразі пріоритетними залишаються питання матеріального та фінансового забезпечення армії, допомога пораненим військовослужбовцям, підтримка постраждалого населення.

         Метою статті є визначення кількості та аналіз наукових праць, присвячених основним напрямкам благодійної діяльності бессарабських дворян під час військових конфліктів середини ХІХ – початку ХХ ст.

         Більшість науковців середини ХІХ – початку ХХ ст. у своїх працях зосереджували увагу на простому фіксуванні військових дій, характеристиці стану армії, висвітлені форм благодійної діяльності у періоди війн, аналізі діяльності Міжнародного Руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Питання внеску дворян Бессарабії в допомогу армії не виступало окремим напрямком вивчення й розглядалося побіжно. У вимірі радянської ідеології розгляд цієї теми не був предметом спеціального дослідження і лише в ряді робіт зустрічалися деякі фрагменти аналізу дворянської доброчинності. Сьогодні по-новому осмислені явища та процеси благодійного руху, які раніше висвітлювалися побіжно. У сучасній історіографії існує достатня кількість напрацювань з питань доброчинності дворянства, однак фінансова та матеріальна допомога з боку представників південноукраїнського нобілітету під час військових конфліктів зазначеного періоду комплексно не досліджувалися.

Опубліковано
2021-02-08
Як цитувати
Циганенко, Л., & Морошан, Н. (2021). Благодійна діяльність бессарабських дворян під час військових конфліктів середини ХІХ – початку ХХ ст.: історіографія питання. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету, (50), C. 125-137. вилучено із http://visnyk.idgu.edu.ua/index.php/nv/article/view/332

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають