Оголошується набір статей до «Наукового вісника Ізмаїльського державного гуманітарного університету»

✓ Вип. 44. Серія: Філологічні науки

✓ Вип. 45. Серія: Педагогічні науки

 Збірник наукових праць «Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету» включено до переліку наукових фахових видань України у відповідних  галузях.

Ми зареєстровані в наукометричних базах Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Google Scholar,  Index CopernicusResearchbib Journal Index and Archive (Researchbib),   Scientific Indexing Services.

Електронний варіант матеріалів для публікації та анкету автора (-ів) надсилати до редакційно-видавничого відділу ІДГУ до:

1 серпня 2019 р. (Серія: Філологічні науки)

1 вересня 2019 р. (Серія: Педагогічні науки)

ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ!