Оголошується набір статей до «Наукового вісника Ізмаїльського державного гуманітарного університету»

✓ Вип. 49. Серія: Історичні науки

✓ Вип. 51. Серія: Педагогічні науки

 Ми зареєстровані в наукометричних базах Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Google Scholar,  Index CopernicusResearchbib Journal Index and Archive (Researchbib),   Scientific Indexing Services.

Електронний варіант матеріалів для публікації та анкету автора (-ів) надсилати до редакційно-видавничого відділу ІДГУ до:

1 грудня 2020 р. 

ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ!