Редакційна політика

Редакційна політика «Наукового вісника Ізмаїльського державного гуманітарного університету» спрямована на вільне та безкоштовне поширення наукових знань, яке сприяє прискореному розвитку науки.

Редакція проводить активну роботу з включення Збірника в міжнародні електронні бібліотеки, каталоги та наукометричні бази з метою входження в світовий науковий інформаційний простір, підвищення як рейтингу самого Збірника, так й індексів цитування його авторів.

Редакція проводить активну політику залучення провідних міжнародних науковців до процесу рецензування статей авторів Збірнику.

Редакційною політикою збірника є публікація з наступним обговоренням дослідницьких інноваційних матеріалів науковців з різних країн, з широкого кола питань сучасної науки, а також пов’язаних з ними наукових галузей.

Редакція журналу в своїй діяльності керується принципами науковості, об’єктивності, професіоналізму, інформаційної підтримки значимих інноваційних досліджень, дотримання норм видавничої етики.

Місія:

надаємо платформу для науковців (дослідників, теоретиків, практиків, професіоналів), щоб вони могли поділитися своїми знаннями, результатами досліджень, теоріями або поглядами.

Основними принципами, на основі яких здійснюється редакційна політика та реалізуються програмні цілі збірника, є:

1) забезпечення доступу читачів до матеріалів збірника;

2) орієнтація на висвітлення широкого спектру проблем педагогічної спрямованності, підтримка постійної активності видання;

3) відкритість до пропозицій.