НАУКОВИЙ ВІСНИК ІЗМАЇЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ.

СЕРІЯ: ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

Головний редактор 

Максимчук Борис Анатолійович, доктор педагогічних наук, доцент, Ізмаїльський державний гуманітарний університет, Україна.

Заступник головного редактора

Циганенко Лілія, доктор історичних наук, професор, Ізмаїльський державний гуманітарний університет, Україна.

Відповідальна за випуск

Кічук Надія Василівна, доктор педагогічних наук, професор, Ізмаїльський державний гуманітарний університет, Україна.

Редакційна колегія

Бідюк Наталія Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, Хмельницький національний університет, Україна.

Гораш-Постіка Віоріка, доктор педагогічних наук, професор, Кишинівський університет, Молдова.

Кічук Ярослав Валерійович, доктор педагогічних наук, професор, ректор, Ізмаїльський державний гуманітарний університет, Україна.

Князян Маріанна Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Україна.

Котелянець Наталка Валеріївна, доктор педагогічних наук, професор, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Україна.

Куртєва Оксана Вікторівна, доктор педагогіки, Комратський державний університет, Молдова.

Морзе Наталія Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, Київський університет імені Бориса Грінченко, Україна.

Пижик Іренеуш – доктор педагогічних наук, Куявська вища школу у Влоцлавку, Польща.

Плачинда Тетяна Степанівна, доктор педагогічних наук, професор, Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка, Україна.

Рашидов Сейфулла Фейзулайович, доктор педагогічних наук, професор, Ізмаїльський державний гуманітарний університет, Україна.

Саєнко Володимир Григорович, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент кафедри олімпійського та професійного спорту навчально-наукового інституту фізичного виховання і спорту Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор наук з організації та управління, професор Вищої школи управління та адміністрування в Ополе (Польща).

 

НАУКОВИЙ ВІСНИК ІЗМАЇЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ.

СЕРІЯ: ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Головний редактор 

Ніколаєв Микола, доктор історичних наук, незалежний дослідник, Україна.

Заступник головного редактора

Циганенко Лілія, доктор історичних наук, професор, Ізмаїльський державний гуманітарний університет, Україна.

Редакційна колегія

Арделеану Костянтин, доктор історичних наук, професор, Університет «Dunarea de Jos» (Румунія)
Барка Віталій,
доктор історичних наук, професор, Інститут археології та історії мистецтв (Румунія)
Енаке Джордж,
доктор історичних наук, Університет «Dunarea de Jos» (Румунія)
Кононенко Валерій,
доктор історичних наук, професор, Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського (Україна)
Кройтору Костін,
кандидат історичних наук, науковий співробітник Музея Браїли «Карол І» (Румунія)
Морошан Наталя,
кандидат історичних наук, Ізмаїльський державний гуманітарний університет (Україна)
Мустяце Сержіу,
кандидат історичних наук, Кишинівський державний педагогічний університет імені І. Крянге (Молдова)
Пасічник Наталя,
доктор історичних наук, професор, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (Україна)
Петков Петко,
доктор історичних наук, професор, Великотирнівський університет «Св. Св. Кирило і Мефодій» (Болгарія)
Попа Олександр,
доктор історичних наук, професор, Академія Румунії, Бухарест (Румунія)