РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ НАУКОВОГО ВІСНИКА ІЗМАЇЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Кічук Ярослав – д. пед. н., проф., головний редактор (Ізмаїльський державний гуманітарний університет);

Циганенко Лілія – д. і. н., проф., заступник головного редактора (Ізмаїльський державний гуманітарний університет);

Кічук Надія – д. пед. н., проф., відповідальний за випуск (Ізмаїльський державний гуманітарний університет);

Колесников Андрій – д. філол. н., проф., відповідальний за випуск (Ізмаїльський державний гуманітарний університет);

Чорна Ліана – к. і. н., доц., відповідальний за випуск (Ізмаїльський державний гуманітарний університет);

Анчев (Калоянов) Анчо Йорданов – д. філол. н., проф. (Великотирнівський університет «Св. св. Кирил и Методий», Болгарія);

Богуш Алла – д. пед. н., проф. (ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»);

Гонсалес Фуенте де ла М. А. – д. філол. н., проф. (Університет Вальядоліду, Іспанія);

Гриценко Павло – д. філол. н., проф. (Інститут української мови НАН України);

Даниленко Андрій – д. філол. н., проф. (Університет Пейсу, Нью-Йорк, США);

Колесник Валентина – д. філол. н., проф. (Одеський національний університет імені І.І. Мечникова);

Коцур Віктор – д. і. н., проф. (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»);

Марин Сімона – д. пед. н., проф. (Галацький університет «Dunărea de Jos», Румунія);

Мустяце Сержіу – д. і. н., проф. (Кишинівський державний педагогічний університет імені Іона Крянге, Молдова);

Орлик Василь – д. і. н., проф. (Центральноукраїнський національний технічний університет);

Савченко Олександра – д. пед. н., проф., дійсний член (академік) НАПН України; член Президії НАПН України;

Філіпов Кшиштоф – д. і. н., проф. (Білостокський університет, Польща);

Градинар Ганна – завідувач редакційно-видавничим відділом (Ізмаїльський державний гуманітарний університет).

 
Підстава:

Ухвала Вченої ради Ізмаїльського державного гуманітарного університету від 10.05.18;

Наказ ІДГУ № 87 від 10.05.2018 р.

СЕРІЯ: ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

 Кічук Ярослав – д. пед. н., проф., головний редактор (Ізмаїльський державний гуманітарний університет); 

Циганенко Лілія – д. і. н., проф., заступник головного редактора (Ізмаїльський державний гуманітарний університет);  

Кічук Надія – д. пед. н., проф., відповідальний за випуск (Ізмаїльський державний гуманітарний університет);

Гораш-Постіка Віоріка – д. пед. н., проф. (Кишинівський університет, Молдова);

Князян Маріанна – д. пед. н., проф. (Одеський національний університет імені І.І. Мечникова);

Пентилюк Марія – д. пед. н., проф. (Херсонський державний університет);

Рашидов Сейфулла – д. пед. н., проф. (Ізмаїльський державний гуманітарний університет);

Цокур Ольга – д. пед. н., проф. (Одеський національний університет імені І.І. Мечникова);

Глущук Світлана – к. пед. н., доц. (Ізмаїльський державний гуманітарний університет);

Іванова Дора  – к. пед. н., доц. (Ізмаїльський державний гуманітарний університет);

Івлієва Ольга – к. пед. н., доц. (Ізмаїльський державний гуманітарний університет);

Рябушко Світлана – к. пед. н., доц. (Ізмаїльський державний гуманітарний університет);

Циганок Ірина – к. філол. н., доц. (Ізмаїльський державний гуманітарний університет);

Ткаченко Лариса – викладач кафедри англійської мови та перекладу (Ізмаїльський державний гуманітарний університет);

Шикиринська Ольга – к. філол. н. (Ізмаїльський державний гуманітарний університет).

 
Підстава:

Ухвала Вченої ради Ізмаїльського державного гуманітарного університету від 10.05.18;

Наказ ІДГУ № 87 від 10.05.2018 р.
 

СЕРІЯ: ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Кічук Ярослав – д. пед. н., проф., головний редактор (Ізмаїльський державний гуманітарний університет); 

Циганенко Лілія – д. і. н., проф., заступник головного редактора (Ізмаїльський державний гуманітарний університет);  

Колесников Андрій – д. філол. н., проф., відповідальний за випуск (Ізмаїльський державний гуманітарний університет);

Аліпієва Антуанетта – д. філол. н., проф. (Шуменський університет «Епископ Константин Преславски», Болгарія);

Баландіна Надія – д. філол. н., проф. (Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка);

Делюсто Марина – к. філол. н., доц. (Ізмаїльський державний гуманітарний університет);

Коваль Людмила – д. філол. н., проф. (Донецький національний університет ім. В. Стуса);

Кондратенко Наталія – д. філол. н., проф. (Одеський національний університет імені І.І. Мечникова);

Нєкула Джина Аврора – к. філол. н., доц. (Галацький університет «Dunărea de Jos», Румунія);

Райбедюк Галина – к. філол. н., проф. (Ізмаїльський державний гуманітарний університет);

Рева-Лєвшакова Людмила – д. філол. н., проф. (Одеський національний університет імені І.І. Мечникова);

Сєротюк Єжи Адам – д. філол. н., проф. (Університет імені Адама Міцкевича, Познань, Польща);

Степанов Євген – д. філол. н., проф. (Одеський національний університет імені І.І. Мечникова);

Шевчук Тетяна – д. філол. н., проф. (Ізмаїльський державний гуманітарний університет);

Шиляєва Тетяна – викладач кафедри англійської мови та перекладу (Ізмаїльський державний гуманітарний університет);

Четверікова Олена – к. філол. н., доц. (Ізмаїльський державний гуманітарний університет).

 
Підстава:

Ухвала Вченої ради Ізмаїльського державного гуманітарного університету від 10.05.18;

Наказ ІДГУ № 87 від 10.05.2018 р.
 

СЕРІЯ: ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Кічук Ярослав – д. пед. н., проф., головний редактор (Ізмаїльський державний гуманітарний університет);

Циганенко Лілія – д. і. н., проф., заступник головного редактора (Ізмаїльський державний гуманітарний університет);

Чорна Ліана – к. і. н., доц., відповідальний за випуск (Ізмаїльський державний гуманітарний університет);

Алтухова Галина – д. філософ. н. (Вища міжкультурна школа Афін, Греція);

Драгнєв Демір – д. і. н. (член-кореспондент Академії наук Республіки Молдова, Молдова);

Капелюшний Валерій – д. і. н., проф. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка);

Лебеденко Олександр – д. і. н., проф. (Ізмаїльський державний гуманітарний університет);

Петков Петко – д. і. н., проф. (Великотирнівський університет «Св. св. Кирило і Мефодій», Болгарія);

Попа Анішоара – д. і. н., проф. (Галацький університет «Danubius» (Universitate «Danubius», Румунія);

Тичина Анатолій – д. і. н., проф. (Ізмаїльський державний гуманітарний університет);

Дізанова Ада – к. і. н., доцент кафедри української і всесвітньої історії та культури (Ізмаїльський державний гуманітарний університет);

Церковна Віра – к. і. н., доцент кафедри української і всесвітньої історії та культури (Ізмаїльський державний гуманітарний університет);

Крюкова Ольга – викладач кафедри англійської мови та перекладу (Ізмаїльський державний гуманітарний університет);

Слободяк Світлана – викладач кафедри англійської мови та перекладу (Ізмаїльський державний гуманітарний університет);

 
Підстава:

Ухвала Вченої ради Ізмаїльського державного гуманітарного університету від 10.05.18;

Наказ ІДГУ № 87 від 10.05.2018 р.