Рецензування

Рецензування є обов’язковою процедурою для всіх рукописів, направлених для публікації в журналі «Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету». Після отримання рукописів, вони направляються на первісний розгляд та перевірку на відповідність тематиці та формальним вимогам журналу. У разі невідповідності тематиці рукописи не приймаються до подальшого розгляду, автору направляється повідомлення про це.

Звертайте увагу, що надані авторами зовнішнього відгуку або рецензії не вимагається! Подібні документи не будуть враховуватися редакцією (за винятком осіб, які не мають наукового ступеня).

Рукописи, які оформлені згідно вимог журналу, передаються для подальшого розгляду. Ми дотримуємося політики подвійного сліпого рецензування (подвійний сліпій огляд). Рецензентами виступають одні з головних профільних спеціалістів у даній галузі.

Експертиза здійснюється за наступним критеріям:

– оцінка змісту роботи (обчислення результатів науково-дослідних робіт і результатів; значущість наукових положень і результатів) і можливості її публікації в журналі;

– зміни у наданому матеріалі;

– пропозиції щодо доопрацювання тексту.

На основі аналізу якості рукопису, що виходить з укладання рецензентів і рекомендацій членів редакційної колегії, виноситься рішення щодо можливість публікації статті. Є два рецензенти на подання (один зовнішній і один внутрішній для редакційної колегії).

У разі позитивної рецензії та рекомендації для публікації рукопис потрапляє до списку прийнятих до друку матеріалів.

У разі відхилення експертних оцінок рукопису створюється авторизація з пропозицією участі в роботі з підготовкою нового варіанта статті, або в разі неможливості доопрацювання, відмови. Надані автором зміни необхідно внести в електронний варіант тексту та повернути до редакції. Після доопрацювання рукопис знову направляється на рецензування.

У разі повторної негативної рецензії рукопис остаточно відхиляється, автору направляється повідомлення про це.