Політика відкритого доступу

Відкритий доступ є методом для поширення нових результатів рецензованих наукових досліджень у кожній галузі та країні.

Поєднання готовності вчених та дослідників публікувати результати своїх праць у наукових виданнях з можливостями Інтернету знаходить своє вираження в електронному розповсюдженні по всьому світу журнальних статей, відрецензованих експертами (двостороннє “сліпе” рецензування), та абсолютно вільному і необмеженому доступі до них учених, дослідників, викладачів, студентів та усіх, кого цікавить наука.

Збірник наукових праць «Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету» практикує політику відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Під «відкритим доступом» мається на увазі можливість вільно читати, завантажувати, копіювати контент з навчальною та науковою метою, знаходити чи приєднувати до повних текстів відповідних статей, використовувати для складання покажчиків, вводити їх як дані у програмне забезпечення або використовувати для інших законних цілей за відсутності фінансових, правових та технічних перешкод, за винятком тих, які регулюють доступ до власне Інтернету. Єдиним обмеженням на відтворення та поширення публікацій та єдиною умовою копірайту у цій області повинно бути право автора контролювати цілісність своєї роботи та обов’язкові посилання на його ім’я при використанні роботи та її цитуванні.

Повнотекстовий доступ в режимі реального часу до наукових статей журналу представлений на офіційному сайті журналу в розділі Архіви.