Інформаційно-комунікаційний імператив мобільності студентської молоді у проектній діяльності: деякі аспекти проблеми

  • Ярослав Кічук Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Ключові слова: мобільність, інформаційно-комп’ютерна компетентність, проектна діяльність, іншомовна підготовка.

Анотація

В статті висвітлено проблемне питання, пов’язане із розвитком мобільності
студентської молоді. Деталізовано ресурси інформаційно-комп’ютерних технологій
щодо активізації проектної діяльності – важливого напрямку розвитку мобільності як
особистісно-професійної якості майбутніх фахівців соціономічних професій. Доведено
виключну роль залучення студентства до регіональних соціальних проектів, що має
виняткове значення для ефективного розвитку транскордонного співробітництва та
активізації мобільності прогресивної молоді, інтенсифікації процесів євроінтеграції
українського соціуму.

Опубліковано
2019-12-09
Як цитувати
Кічук, Я. (2019). Інформаційно-комунікаційний імператив мобільності студентської молоді у проектній діяльності: деякі аспекти проблеми. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету, (45), C. 58-63. вилучено із http://visnyk.idgu.edu.ua/index.php/nv/article/view/64