Освітні послуги закладів вищої освіти в умовах викликів сьогодення: актуалізація підготовки сімейних лікарів

  • Ярослав Кічук Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Ключові слова: готовність, підготовленість, підготовка, науково-дослідна робота, навчально-дослідницька діяльність, професійна медіакультура здобувачів вищої освіти, майбутні лікарі сімейної медицини.

Анотація

Сучасні реалії, виклики сьогодення виводять на перший план спроможність закладів вищої освіти виявляти мобільність у наданні якісних освітніх послуг. З-поміж чинників, які є визначальними у цьому плані (професорсько-викладацький корпус, матеріально-технічна база тощо), чільне місце посідає навчально-науково-дослідницька діяльність суб’єктів освітнього процесу. Проблемним постає питання про заохочення
студентів до суб’єктної позиції у такій діяльності: позитивний досвід переконує, що сприяючими обставинами постають ситуація вільного вибору форм участі студентів, зумовленість успішності студентських зусиль професіоналізмом викладача-науковця, спроможністю вже апробованих механізмів стимулювання інтелектуальної ініціативи здобувачів вищої освіти. Hавчально-науково-дослідницька діяльність студентів постає загальновизнаним ресурсом конструктивного розв’язання двоєдиного завдання університету нового покоління – випереджувальний розвиток критичного мислення особистості майбутнього фахівця, зокрема сімейного лікаря, як основи творчості, й
динамічне становлення його професійної ідентичності.

Опубліковано
2021-02-17
Як цитувати
Кічук, Я. (2021). Освітні послуги закладів вищої освіти в умовах викликів сьогодення: актуалізація підготовки сімейних лікарів. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету, (49), C. 39-45. вилучено із http://visnyk.idgu.edu.ua/index.php/nv/article/view/337

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають