Фізичне виховання студентів з інвалідністю у закладі вищої освіти: теоретико-практичний вимір

  • Сергій Корнієнко Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Ключові слова: фізичне виховання, спорт інвалідів, студенти з інвалідністю, заняття, паралімпійський рух, реабілітація, заклад вищої освіти.

Анотація

В статті обґрунтовано особливості фізичного виховання студентів з інвалідністю у закладі вищої освіти, визначено шляхи та напрямки його удосконалення. Показано, що здобуття студентами з інвалідністю вищої освіти є умовою подолання негативних психічних станів, соціальної дезадаптації, життєвої, соціальної та професійної самореалізації, підвищення конкурентоспроможності на ринку праці, підвищення участі у житті суспільства. Дослідження проблеми фізичного виховання студентів з інвалідністю у закладі вищої освіти дало змогу стверджувати, що вказаний процес доцільно організувати у єдності трьох основних складових: теоретичної підготовки у галузі фізичного виховання і спорту, практичної організації занять фізкультурою і спортом, наукових досліджень в галузі навчання та фізичного виховання студентів з різними нозологіями. Показано, що реалізація запропонованих рекомендацій сприятиме інтеграції студентів з інвалідністю в освітнє і розвивальне середовище закладу вищої освіти, а в подальшому – їхній соціалізації та соціальної адаптації, успішній соціальній, професійній та спортивній самореалізації, залученню їх до життєдіяльності соціуму. Перспективами подальших досліджень визначено емпіричну перевірку ефективності розробленої технології фізичного виховання студентів з інвалідністю в закладі вищої освіти та внесення до неї відповідних коректив.

Опубліковано
2021-02-17
Як цитувати
Корнієнко, С. (2021). Фізичне виховання студентів з інвалідністю у закладі вищої освіти: теоретико-практичний вимір. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету, (49), C. 46-53. вилучено із http://visnyk.idgu.edu.ua/index.php/nv/article/view/338

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають