Сутність феномену творчого потенціалу майбутнього вчителя музичного мистецтва

  • Хуан Жуйпін Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Ключові слова: творчий потенціал, майбутній учитель музики, професійна підготовка, творча особистість, мистецька освіта

Анотація

У статті визначено сутність та зміст феномену творчого потенціалу майбутнього вчителя музичного мистецтва. Гуманізація сьогодні стала домінуючою в стратегії освітньої політики вітчизняної педагогічної науки і практики. Головним виховним орієнтиром є повага до гідності людини, розвиток її потенціалу, спрямованого в майбутнє. Своєрідним «стрижнем» особистості стає творчий потенціал, який багатьма дослідниками визначається як наявність прихованих, невикористаних резервів у певному виді діяльності людини. Закономірна самоорганізація творчого потенціалу майбутнього вчителя музики на всіх ієрархічних рівнях організації забезпечує наближення цієї системи до певного оптимуму негентропійної стійкості за рахунок зовнішнього середовища та призводить до формулювання принципу системно-динамічної комплементарності. Таким чином, спираючись на досягнення сучасної науки, можна стверджувати, що творчий потенціал особистості – це динамічна інтегративна особистісна якість (сукупність особистісних здібностей, знань, навичок, переконань, стосунків, спрямованості), яка визначає потребу, готовність до можливість творчої самореалізації та саморозвитку. У статті визначено, що поява багатьох оригінальних програм і методик, прагнення багатьох шкіл працювати в режимі новітніх інноваційних ідей, де не останнє місце посідають ідеї розвитку, наприклад, перевернутого навчання, проектування нового. форм музично-естетичного виховання, створення розгалуженої системи цифрового музично-естетичного виховання – все це свідчить про усвідомлення величезної ролі потенціалу мистецтва у формуванні особистості, про що говорили також видатні педагоги, які стояли біля витоків формування вітчизняної, раніше радянської, системи музично-естетичного виховання. Доведено, що оволодіння можливостями музичного мистецтва спрямоване на розвиток музичного мислення учнів, розвиток творчих здібностей, підвищення мотивації до сприйняття музичного мистецтва. Різноманітні форми діяльності на заняттях музичного мистецтва підпорядковані логіці навчального процесу для розкриття можливостей музичного мистецтва, структурованого на основі різноманітних дидактичних принципів, що забезпечує художню цілісність уроку загальноосвітньої школи.

Посилання

Hrekova V. (2014). Homocreator: hrani tvorchosti [Homocreator: facets of creativity]. Filosofiia. № 11. [in Ukrainian].

Hua Wei (2016). Formuvannia tvorchoho potentsialu maibutnikh uchyteliv muzychnoho mystetstva u fakhovii pidhotovtsi [Forming Creative Potential of Future Teachers of Musical Art in Process of Training Piano Playing]. Naukovyi visnyk Pivdennoukrainskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni K. D. Ushynskoho. Issue 4 (111). P. 142–147. [in Ukrainian].

Ivershyn A. (2019). Khudozhnio-tvorchyi potentsial maibutnikh vykhovateliv yak pedahohichna problema [Artistic and Creative Potential of Future Educators as a Pedagogical Issue]. [in Ukrainian]. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/9/81.pdf

Oleksiuk O. (2019). Rozvytok dukhovnoho potentsialu osobystosti u postneklasychnii mystetskii osviti [Development of Spiritual Potential of Person in Post-non-classical Artistic Education]. Kyiv: Borys Grinchenko Kyiv University. [in Ukrainian].

Oliinyk S. V. (2003). Tvorchyi potentsial vchytelia muzyky yak pedahohichna problema [Creative Potential of Music Teacher as Pedagogical Issue]. Visnyk Zhytomyrskoho ped. un-tu. No. 11. P. 78–80. [in Ukrainian].

Ryndak V. (2001). Tvorchestvo: Kratkii pedagogicheskii slovar [Creativity: Brief Pedagogical Dictionary]. Orenburg: Publishing Centre of Orenburg State Agrarian University. [in Ukrainian].

Sysoieva S. (1997). Teoretychni i metodychni osnovy pidhotovky vchytelia do formuvannia tvorchoi osobystosti uchnia [Theoretical and Methodical Foundations of Preparation of Teacher for Developing Creative Personality of Student]. Doctor’s thesis. Kyiv. [in Ukrainian].

Verbets V. (2005). Teoretyko-metodolohichni zasady formuvannia dukhovno-tvorchoho potentsialu studentskoi molodi [Theoretical and Methodological Grounds for Development of Spiritual and Creative Potential in Young Students.]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv. [in Ukrainian].

Voievodin V. (2007). Pedahohichni umovy stanovlennia tvorchoho potentsialu maibutnikh muzykantivvykonavtsiv v orkestrovomu klasi [Pedagogical Conditions for Development of Creative Potential of Future Musicians-Performers in Orchestra Class]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv. [in Ukrainian].

Опубліковано
2023-12-04
Як цитувати
Жуйпін, Х. (2023). Сутність феномену творчого потенціалу майбутнього вчителя музичного мистецтва. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету, (64), С. 58-66. вилучено із http://visnyk.idgu.edu.ua/index.php/nv/article/view/782