Творчий потенціал майбутніх учителів музичного мистецтва як психолого-педагогічний феномен

  • Хуан Жуйпін Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Ключові слова: творча особистість, музичне мистецтво, творчий потенціал, психолого-педагогічний феномен, імпровізація, інтерпретація, фахова підготовка.

Анотація

У статті проаналізовано сутність і зміст психолого-педагогічного феномену
творчого потенціалу майбутнього учителя музичного мистецтва. Сьогоднішня освітня
політика спрямована на гуманізацію педагогічної світи. З огляду на це головним
орієнтиром освітнього процесу виступає формування творчого потенціалу особистості,
що визначається як творча сила, яка допомагає індивіду керувати власним життям,
виступає у якості прояву вільної й усвідомленої творчої активності і надає особистості
здатності до самовизначення та самостановлення.
Метою статті є аналіз творчого потенціалу майбутніх учителів музичного
мистецтва як психолого-педагогічного феномену.
Доведено, що ефективність формування творчого потенціалу майбутніх учителів
музики забезпечується впровадженням в навчання педагогічних умов на основі
аксіологічного, системно-інтегративного, особистісно-креативного, рефлексивного і
акме-синергетичного підходів. Такими педагогічними умовами виступають: організація
креативного освітнього середовища; стимулювання ціннісної установки майбутніх
учителів музичного мистецтва щодо формування творчого потенціалу; здійснення
індивідуального творчого супроводу здобувачів вищої освіти; впровадження проєктних
технологій у навчання.
Творчий потенціал майбутнього учителя музичного мистецтва активно
розвивається у період набуття нових знань і оволодіння практичними навичками під час
участі у практичних і семінарських заняттях, науково-практичних заходах; написання
курсових проєктів та проходження педагогічної практики. Більшість практичних занять
здобувачів спрямовані на становлення їх творчого потенціалу як музикантів-виконавців.
Розвитку творчих індивідуальних здібностей і сценічної майстерності майбутніх
учителів музики сприяють індивідуальні заняття (постановки голосу, гри на
інструменті, вокалу). Важливим у цьому аспекті є самоосвітня мистецька діяльність,
яка дозволяє фахівцю спрямовувати свою роботу на педагогічну творчість, а також
створює умови для якіснішого розвитку творчого потенціалу студентів музичної
спеціальності. В процесі творчої діяльності у майбутнього учителя музики формуються
не стільки нові знання, а більш узагальнене уявлення про професійну діяльність.

Опубліковано
2021-07-05
Як цитувати
Жуйпін, Х. (2021). Творчий потенціал майбутніх учителів музичного мистецтва як психолого-педагогічний феномен. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету, (53), C. 53-65. вилучено із http://visnyk.idgu.edu.ua/index.php/nv/article/view/457