Сучасний стан лапідарної палеографії Ольвії

  • Микола Ніколаєв Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Ключові слова: Ольвія, лапідарні написи, палеографічний аналіз, огляд, системний аналіз

Анотація

АНОТАЦІЯ
Як вважається, головною проблемою розвитку ольвійської лапідарної палеографії є практична відсутність точно датованих пам’яток, тому існує нагальна потреба у її розвитку та вдосконаленні. Вибірковий огляд стану лапідарної палеографії Ольвії за останні 50 років виявив деякі негативні тенденції у розвитку цієї допоміжної історичної дисципліни. Наведені приклади намагання дослідників визначити палеографічну дату пам’ятки ігноруючи реальну точність палеографічного методу і це є однією із негативних сучасних тенденцій застосування палеографічного аналізу. Різновид хибного алгоритму, також полягає у попередньому застосуванні інших, відмінних від палеографії міркувань (історичних, нумізматичних тощо); надалі до вже прийнятого рішення про дату пам’ятки додається не реальний, а формальний «палеографічний аналіз» літер, яким буцімто підтверджується це датування. На жаль, таким алгоритмом іноді користувалися відомі вчені. Зафіксована також методична помилка, пов’язана з пошуком в пам’ятці ознак минулих часів та за їхньою наявністю наданню пам’ятці раннього датування, замість того, щоб шукати наймолодші палеографічні ознаки, які визначають її terminus post quem. У 2014 р. мною була оприлюднена монографія у якій на ґрунті системного аналізу та математичного моделювання у науковий обіг був введений синхронізований каталог епонімів Ольвії IPE I2 201 (Николаев, 2014). Каталог охоплює період приблизно з 394–388 рр. до Р. Х. до 94–88 рр. до Р. Х., тобто 300 років. Одним із наслідків синхронізації каталогу є оприлюднення взаємозалежних просопографічних датувань великої групи лапідарних, керамічних, магічних та нумізматичних пам’яток Ольвії Понтійської. Отримані численні датування, ймовірно, є підґрунтям для майбутньої побудови сучасного об’єктивного палеографічного алгоритму, який унеможливить формалізм та суб’єктивізм цього процесу. Разом з тим, я дуже обережно ставлюся до перспективи збільшення хронологічної точності палеографічного методу. Попередні напрацювання дають підстави вважати, що палеографічний алгоритм датування пам’яток лапідарної палеографії буде мати точність ніяк не менше одного століття, також очикується поява деяких жорстких обмежень на процес датування. Отримані матеріали, стосовно локального географічного об’єкта – Ольвії Понтійської – певною мірою можуть бути застосовані для інших географічних об’єктів та іншого історичного часу. В цілому, отримані матеріали мають статус попередніх.

Опубліковано
2023-05-30
Як цитувати
Ніколаєв , М. (2023). Сучасний стан лапідарної палеографії Ольвії. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету, (61), С. 43-53. вилучено із http://visnyk.idgu.edu.ua/index.php/nv/article/view/744