Особливості студентської аудиторії сучасних закладів вищої освіти

  • Тетяна Сущенко Класичний приватний університет
  • Роман Сущенко Національний університет «Запорізька політехніка»
Ключові слова: студентська аудиторія, викладач, особливості студентської аудиторії, навчальне спілкування, заклад вищої освіти.

Анотація

Аудиторія – це спільнота, професійне об’єднання неповторних і вільних
особистостей, у якій вирує і дух часу, і ринкової економіки, і матеріальної нерівності, і
тональність потреб та запитань тощо. В аудиторії коректуються міжособистісні й
міжгрупові стосунки, трансформується ставлення студентів до себе, пов’язане з
обраною професією, «розгортається внутрішня активність» (І. Бех), з’являються нові
позиції, прямі і зворотні зв’язки, форми і методи самостійної й сумісної діяльності,
відбувається соціальний розвиток, з’являється, за певних умов, прагнення до більш
цікавого й престижного життя. Студентська аудиторія – це, свого роду, рефлексивний
простір у колі «викладач – студент», «студент – студенти», у якому відбуваються такі
найважливіші й складні, з точки зору професійної педагогіки, процеси: розвиток і
саморозвиток кожного суб’єкта педагогічного процесу; формування соціальної
компетентності; цілісне узагальнення інформації; вироблення власної думки на основі
отриманої інформації й живого обговорення різних аспектів та проблем;інтегрування
знань, розробка власних планів професійного самоздійснення тощо.
Втім, складний процес мотивованого особистісного і професійного самозростання
відбувається в аудиторії тільки за певних умов, основними з яких, за результатами
нашого дослідження, є: педагогічна майстерність викладача в роботі з аудиторією;
наявність у нього навичок формування ціннісно-професійної єдності; встановлення
оптимальних, психологічно комфортних навчальних стосунків, атмосфери
співтворчості; заохочення ініціативи і створення можливостей максимальної
самореалізації студентів через розкриття і стимулювання їхнього творчого
потенціалу;використання таких найефективніших засобів, на основі яких розгортається
за допомогою викладача-майстра зовнішньо і внутрішньомовленнєвий процес, духовно-творча взаємодія, особистісно-професійне взаємозбагачення.

Опубліковано
2021-07-12
Як цитувати
Сущенко, Т., & Сущенко, Р. (2021). Особливості студентської аудиторії сучасних закладів вищої освіти. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету, (53), C. 188-195. вилучено із http://visnyk.idgu.edu.ua/index.php/nv/article/view/473