Цілісний педагогічний процес у закладах вищої освіти: реалізація професійно важливих парадигм

  • Тетяна Сущенко Класичний приватний університет
  • Роман Сущенко Національний університет «Запорізька політехніка»
Ключові слова: цілісний педагогічний процес, професіоналізм, викладання, духовна взаємодія.

Анотація

Стаття присвячена визначенню сутності цілісного педагогічного процесу у закладах вищої освіти та його особливостей з урахуванням цілей і цінностей професійної освіти. Категорія «цілісний педагогічний процес» належить до ключових понять педагогіки вищої школи. Втім, існуюча традиційна система предметного викладання у вищій школі, суто дидактичний підхід до професійної підготовки високо кваліфікованих
спеціалістів гальмує процес поєднання в цілісному педагогічному процесі педагогічну діяльність викладача в ім'я спільного зі студентами професійного співтворення й професійного взаємозбагачення. В результаті довготривалих теоретичних та експериментальних досліджень педагогічний процес у вищій школі (лат. рrocessus) – розглядається як просування вперед, як цілеспрямовано організована професійна
підготовка висококваліфікованих фахівців-професіоналів: учителів, економістів, інженерів, юристів, аграрників та інших спеціалістів з вищою освітою в умовах професійно-духовного збагачення викладачів і студентів, діалогічної культури, інтелектуальної та професійної співтворчості. Отже, цілісний педагогічний процес у вищому навчальному закладі – це явище надзвичайно складне; розвиваючись, воно не зводиться до механічної суми усіх тих знань, які відображають особливості окремих явищ, які входять до його складу. Для одержання більш глибоких і точних знань про сутність цілісного педагогічного процесу вищої школи в єдності всіх його сторін необхідний перехід від аналітичного до синтетичного розгляду об'єкта, до побудови теорії цілісного процесу.

Опубліковано
2021-02-17
Як цитувати
Сущенко, Т., & Сущенко, Р. (2021). Цілісний педагогічний процес у закладах вищої освіти: реалізація професійно важливих парадигм. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету, (49), С. 128-134. вилучено із http://visnyk.idgu.edu.ua/index.php/nv/article/view/349