Демографічні процеси в містах Ізмаїльської області УРСР у повоєнний період

  • Олексій Ільїн Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Ключові слова: культурно-просвітнє життя, дозвілля, повсякдення, Ізмаїльська область, повоєнний період.

Анотація

У статті розглянуто діяльність культурно-просвітніх закладів Ізмаїльської
області УРСР у перші повоєнні роки, а саме: будинків народної творчості, будинків
культури, клубних установ, гуртків художньої самодіяльності, бібліотек та музеїв. На
основі аналізу архівних матеріалів Ізмаїльського обласного відділу культурно-просвітніх
закладів було виокремлено основні напрями їхньої роботи, зокрема, під час важливих
господарчо-політичних кампаній та святкувань знаменних днів, формами проведення яких
були концерти, лекції, літературні вечори, презентації доповідей, вистави, «голосні
читання» газет тощо. Функціонування цих установ було направлено на популяризацію
радянської влади на зазначеній території і мотивування населення виконувати та
перевиконувати п’ятирічний план достроково. Прослідковано процеси радянізації, які
були характерні для періоду пізнього сталінізму та спрямовані на конструювання
радянської ідентичності, створення «нової радянської людини» та формування владою
«офіційного радянського дозвілля», такі дії радянської влади призвели до трансформацій
у повсякденному житті мешканців області. Визначається вплив цих процесів на
культурно-просвітні установи, робота яких почала зосереджуватися на виконанні
ідеологічної функції, що стало причиною змін в їхньому репертуарі. Виявлено, що
радянська влада змогла нав’язати ідеологічно вірні цінності, радянізувати всі сфери
життя населення та сформувати нову радянську ідентичність на території
Ізмаїльської області УРСР у повоєнний період.

Опубліковано
2021-01-31
Як цитувати
Ільїн, О. (2021). Демографічні процеси в містах Ізмаїльської області УРСР у повоєнний період. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету, (50), C. 195-210. вилучено із http://visnyk.idgu.edu.ua/index.php/nv/article/view/290