Економічний розвиток міст Наддніпрянської України в 1785–1917 р. у сучасній вітчизняній історіографії

  • Олександр Бондаренко Центральноукраїнський національний технічний університет
Ключові слова: міста, економічний розвиток, Наддніпрянська Україна, сучасна вітчизняна історіографія, Російська імперія.

Анотація

У статті зроблено спробу визначити ступінь наукового висвітлення економічного
розвитку міст Наддніпрянської України в 1785–1917 р. у сучасній вітчизняній
історіографії.
З’ясовано, що в модерній історичній науці істотно розширилося коло питань щодо
дослідження зазначеної проблеми. Вагомо виріс дослідницький інтерес до таких аспектів
міського економічного розвитку як підприємництво, торгівля, фінансова сфера,
податкова, митна та банківсько-кредитна система, транспортна мережа, що засвідчує
чимала кількість наукових публікацій. Натомість ця теза не стосується промислового
розвитку міст. Однак й дотепер відсутнє узагальнене фундаментальне комплексне
дослідження міського економічного розвитку. Зазвичай економічний розвиток міст
розглядається переважно у контексті аналізу економічних явищ на українських теренах
загалом або ж поміж інших питань у дослідженнях історії міст певних регіонів чи
окремих міських поселень. Зазначено, що у багатьох публікаціях спостерігається
перебільшена увага до накопичення історичних фактів замість їхнього теоретичного
узагальнення та осмислення тенденцій тих процесів, що вивчаються.
Особливістю сучасної вітчизняної історіографії є те, що дослідження
економічного розвитку міст здійнюються нерівномірно як в хронологічному, так і в
регіональному вимірах. Поза тим, українська історична наука напрацювала достатній
дослідницький матеріал з порушеної проблеми, тому на часі є підготовка комплексної,
синтетичної праці з використанням компаративістського інструментарію.

Опубліковано
2021-01-31
Як цитувати
Бондаренко, О. (2021). Економічний розвиток міст Наддніпрянської України в 1785–1917 р. у сучасній вітчизняній історіографії. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету, (50), C. 116-124. вилучено із http://visnyk.idgu.edu.ua/index.php/nv/article/view/282