Археологія Боспору в наукових дослідженнях Паскаля Бургундера

  • Крістіна Ягужинська Центральноукраїнський національний Технічний університет
Ключові слова: Паскаль Бургундер, археологія Боспору, антична культура, археологічні експедиції

Анотація

Масштаби наукового розвитку значною мірою залежать від обміну інформацією між вченими у вітчизняному, європейському та глобальному вимірах у багатомовних дебатах. Таким чином, для українських дослідників має велике значення знайомство з досягненнями сучасної зарубіжної, франкомовної археології, шляхом перегляду швейцарського археолога Паскаля Бургундера. Відповідно, мета цього дослідження полягає в огляді та аналізі основних праць та напрямків досліджень Паскаля Бургундера, що стосуються археології Боспору. Паскаль Бургундер – один з найвідоміших сучасних франкомовних дослідників археології та культури античного Боспору не лише в Швейцарії, а й в Європі. На цей час він займає посаду наукового секретаря Інституту археології та антикознавства при Лозанському університеті, відповідальний за напрямок досліджень Боспору. В науковій діяльності Паскаля Бургундера мають місце два головні взаємопов’язані напрямки, по-перше його робота в якості редактора наукових видань і творця першої в світі платформи по вивченню археології античного Боспору; по-друге, власне наукові дослідження з проблематики боспорської археології. Згідно з першим напрямком, за сприянням Інституту археології і антикознавства університету Лозанни (Швейцарія), він став засновником і членом проекту «Etudes Bosporanes». Бургундер також створив першу в світі платформу з метою мультикультурного об’єднання науковців всіх континентів для багаторівневої співпраці над вивченням історії Боспору, в тому числі над знахідками старовинних монет. В якості науковця-археолога він бере участь у численних археологічних експедиціях на територіях Франції, Швейцарії, Кримського півострова. Результати його польових та теоретичних досліджень знайшли відображення у 19 виданих та таких, що готуються до видання, статтях та монографіях. Велику частку наукових публікацій вченого присвячені проблемам дослідження поховань Боспору, а саме: склепу Деметри в Керчі, знаменитій росписній могилі Ашика А.Б., проблемам інтерпритацій поховання Глікерії в некрополі Німфея. Крім того, публікації антикознавця Паскаля Бургундера збагатили також археологічну базу світу у вивченні настінного живопису старожитностей античного Причорномор’я в цілому, і Боспору Кімерійського зокрема. Зацікавленість вченого у вивченні монетної справи Боспору зосереджена у царині археологічної проблематики. Дослідник притримується емпіричного методу з широким контекстним прочитанням артефактів і комлексів. Таким чином, Паскаль Бургундер виявляється не лише видатним сучасним дослідником Боспору, а й першим творцем науково-технологічного об’єднання франкомовного дискурсу різних галузей – археології, історії, культурології, нумізматики тощо навколо проблематики епохи Боспору.

Опубліковано
2023-05-30
Як цитувати
Ягужинська, К. (2023). Археологія Боспору в наукових дослідженнях Паскаля Бургундера. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету, (61), С. 126-133. вилучено із http://visnyk.idgu.edu.ua/index.php/nv/article/view/751