Використання віртуальних серверів та платформ на основі хмарних сервісів у практико-технічній підготовці ІТ-фахівців

  • Петро Малежик Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Ключові слова: підготовка ІТ-фахівців, технічні дисципліни, хмарні технології, хмарні сервіси, віртуальні сервери та платформи.

Анотація

Проведено огляд та повний аналіз віртуальних серверів та платформ на основі
хмарних сервісів в контексті використання їх у підготовці майбутніх фахівців з
інформаційних технологій. Показано, що у світлі розвитку мультидисциплінарних
напрямів наукових досліджень і відповідних освітніх програм окремої уваги заслуговує
модель організації хмарних обчислень Application as a Service, на основі якої
забезпечується розробка і використання композитних програм – сукупності
взаємопов’язаних хмарних сервісів, орієнтованих на виконання загального завдання. На
основі проведеного порівняння засобів технологій дистанційного навчання та хмарних
технологій, а також користувацьких послух визначено переваги використання хмарних
технологій для різних категорій учасників навчального процесу та моделі надання
хмарних послуг, які доцільно використовувати у процесі навчання нормативних технічних
навчальних дисциплін професійної та практичної підготовки майбутніх фахівців з
інформаційних технологій. Однією з явних переваг використання хмарних технологій у
підготовці майбутніх ІТ-фахівців в університетах є можливість використання сучасних
засобів віртуалізації як ефективного інструменту набуття практичних навичок.

Опубліковано
2019-12-09
Як цитувати
Малежик, П. (2019). Використання віртуальних серверів та платформ на основі хмарних сервісів у практико-технічній підготовці ІТ-фахівців. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету, (45), C. 80-89. вилучено із http://visnyk.idgu.edu.ua/index.php/nv/article/view/67