Організація самостійної роботи учнів початкових класів у процесі компетентнісно-орієнтованого навчання іноземних мов

  • Ігор Горошкін Інститут педагогіки НАПН України
Ключові слова: самостійна робота, принципи організації самостійної роботи, засоби організації самостійної роботи, предметна компетентність, ключові компетентності

Анотація

У статті окреслено дидактико-розвивальний потенціал самостійної роботи учнів
початкових класів у процесі навчання іноземної мови на компетентнісних засадах,
обґрунтовано принципи й засоби формування в учнів предметної і ключових
компетентностей шляхом організації самостійної роботи. Акцентовано, що в аспекті
актуального нині компетентнісного підходу самостійна робота є системою взаємодії
суб’єктів освітнього процесу, спрямованою на мотивоване залучення учнів до
самостійного формування предметної та ключових компетентностей, а також умінь
самостійно знаходити, опрацьовувати, застосовувати інформацію для виконання
навчальних і життєвих завдань, а також розвиток таких важливих для сучасної людини
якостей, як здатність до самоорганізації, саморегуляції, самоконтролю. Обґрунтовано
принципи організації самостійної роботи учнів початкових класів у процесі навчання
іноземної мови на компетентнісних засадах, до яких віднесено принцип самодіяльності,
принцип самоорганізації, принцип розвитку. Учителеві необхідно враховувати той факт,
що в учнів початкових класів ще не сформована навчальна діяльність, тому ставити
навчальне завдання, визначати перебіг його виконання, контролювати цей процес і
оцінювати результат доцільно вчителеві, поступово передаючи частину цих функцій
учням, що уможливить подальше самостійне виконання ними визначених завдань.
З’ясовано, що спілкування іноземними мовами водночас є предметною і ключовою
компетентністю, яка формується на уроках іноземних мов. Саме тому всі види
самостійної роботи учнів, усі типи завдань уможливлюють її формування. Установлено,
що основними засобами організації самостійної роботи учнів початкових класів є
підручник, зошит з друкованою основою, словники, комп’ютерні програми тощо. Зошит
із друкованою основою – це додатковий навчальний посібник для вивчення іноземної мови,
структурований відповідно до змісту програми й чинного підручника.

Опубліковано
2019-12-09
Як цитувати
Горошкін, І. (2019). Організація самостійної роботи учнів початкових класів у процесі компетентнісно-орієнтованого навчання іноземних мов. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету, (45), C. 24-34. вилучено із http://visnyk.idgu.edu.ua/index.php/nv/article/view/60