Педагогіка партнерства у національно-патріотичному вихованні дитини старшого дошкільного віку

  • Світлана Тесленко Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
Ключові слова: взаємодія, партнерство, «вихователь – діти – батьки», заклад дошкільної освіти, національно-патріотична особистість, старші дошкільники.

Анотація

У статті висвітлено актуальну проблему на сучасному етапі – національно-патріотичне виховання особистості на етапі дошкілля, закцентовано на такій важливій умові, як педагогіка партнерства в означеному процесі. Теоретико-методологічним орієнтиром у висвітленні проблеми виступили праці вчених, в яких наголошується на цінності впливу сімейного виховання на становлення й розвиток особистості, взаємодія
наукових підходів: діяльнісного й особистісно зорієнтованого, в процесі яких особистість дитини виступає суб’єктом і творцем. У статті використано метод аналізу наукових розвідок з метою висвітлення ключових понять та опису задіяної в експериментальній роботі педагогічної умови - педагогіка партнерства у національно-патріотичному вихованні дітей старшого дошкільного віку, а також метод анкетування. Зокрема,
проаналізовано сутність понять «взаємодія», «педагогічна взаємодія». Наголошується на тому, що дитина наслідує поведінку батьків, ідентифікує свої вчинки з ними, що є поштовхом для розвитку самостійності, активності дитини, її самоконтролю, інтересу, що виступає метою діяльності; а також на тому, що педагогіка партнерства у національно-патріотичному вихованні старших дошкільників передбачає, щоб два
осередки – заклад дошкільної освіти та батьки виступали у взаємодії, щоб їхні зусилля були спрямовані на головну мету – сформувати у дітей національну свідомість, патріотичні почуття й цінності. У статті описано програму «Виховуємо патріота змалку», проілюстровано різні види педагогічної взаємодії (індивідуальні й групові консультації, участь батьків у різних видах художньо-мовленнєвої діяльності). Результати дослідження підтвердили, що педагогіка партнерства ефективно впливає на виховання національно-патріотичної особистості дитини старшого дошкільного віку, оскільки забезпечує суб’єкт-субєктну взаємодію всіх учасників процесу, орієнтовану на засвоєння дитиною національно-патріотичних цінностей.

Опубліковано
2021-02-17
Як цитувати
Тесленко, С. (2021). Педагогіка партнерства у національно-патріотичному вихованні дитини старшого дошкільного віку. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету, (49), C. 135-141. вилучено із http://visnyk.idgu.edu.ua/index.php/nv/article/view/350