Навчання математики бакалаврів спеціальності 016 Спеціальна освіта (016.02 Олігофренопедагогіка)

  • Ірина Остапйовська Волинський національний університет імені Лесі Українки
Ключові слова: вища школа, навчання математики, математична підготовка студентів, спеціальна освіта, опорні конспекти лекцій.

Анотація

У статті обґрунтована необхідність навчання математики студентів спеціальності 016 Спеціальна освіта (016.02 Олігофренопедагогіка) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Коротко описано авторську методику його організації та проведення, яка була розроблена і апробована на базі факультету педагогічної освіти та соціальної роботи Волинського національного університету імені Лесі Українки. В публікації досліджено лекційні і практичні заняття як основні форми навчання математики. Увагу закцентовано на опорних конспектах лекцій як засобі підвищення ефективності навчання математики. Узагальнено вимоги до їх змісту, процедури планування, створення, використання в освітній діяльності. Подано загальну структуру опорного конспекту до теми. Представлено фрагменти авторської розробки опорних конспектів лекцій із нормативної навчальної дисципліни «Спеціальна методика навчання математики з основами математики» (змістовий модуль «Основи математики»). Досліджено можливі способи поширення опорних конспектів. Також у статті актуалізовано зміст, роль та ознаки практичних занять із дисципліни «Спеціальна методика навчання математики з основами математики» (змістовий модуль «Основи математики»). Наведено можливі форми, методи і засоби їх проведення, розроблено рекомендації щодо їх використання у процесі навчання математики студентів-бакалаврів спеціальності 016 Спеціальна освіта, подано рекомендації до підбору змісту завдань для практичних робіт, серед яких варто виділити: 1) підбір змісту завдань із опорою на реальні життєві ситуації; 2) мотивування студентів до навчання математики засобами своєрідних «цікавих коментарів; 3) використання завдань, у яких студенти можуть використати у завданні дані із власного оточення;
4) періодичне використовувати завдань, які дозволяють запропонувати студентам використовувати методику «Навчаючи навчаюсь». Також у статті окреслено перспективи подальших наукових досліджень і коротко обґрунтовано їх актуальність та доцільність.

Опубліковано
2021-02-17
Як цитувати
Остапйовська, І. (2021). Навчання математики бакалаврів спеціальності 016 Спеціальна освіта (016.02 Олігофренопедагогіка). Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету, (49), C. 87-96. вилучено із http://visnyk.idgu.edu.ua/index.php/nv/article/view/343