Підготовка майбутніх вихователів до соціалізації дітей дошкільного віку

  • Олексій Листопад Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
  • Ірина Мардарова Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Ключові слова: соціалізація, соціально-громадянська компетентність, діти дошкільного віку, підготовка майбутніх вихователів, теорія і практика соціалізації дитини, готовність майбутніх вихователів до соціалізації дітей дошкільного віку.

Анотація

У статті висвітлена проблема підготовки майбутніх вихователів у виші при викладанні навчальної дисципліни «Теорія і практика соціалізації дитини». Розглянуто поняття «підготовка майбутніх вихователів до соціалізації дітей дошкільного віку» як цілеспрямований процес формування уявлень про можливості і способи соціалізації і адаптації дітей до умов ЗДО, навчання їх практичних умінь та навичок упровадження індивідуальних програм соціалізації дітей дошкільного віку. Результатом підготовки окреслено готовність майбутніх вихователів до соціалізації дітей дошкільного віку, яку визначено як новоутворення у структурі особистості, що забезпечує використання методик і технологій соціалізації дошкільників в умовах закладу дошкільної освіти. Проведене діагностування особливостей формування готовності майбутніх вихователів до соціалізації дітей дошкільного віку. Визначено компоненти сформованості готовності майбутніх вихователів до соціалізації дітей дошкільного віку (когнітивний, операційний, мотиваційно-оцінювальний) із відповідними показниками. Наведено приклади діагностичних методик задля визначення рівнів сформованості готовності майбутніх вихователів до соціалізації дітей дошкільного віку. Діагностування проводилося до і після проведення занять з навчальної дисципліни «Теорія і практика соціалізації дитини». Описано методику підготовки майбутніх вихователів до соціалізації дітей дошкільного віку. Подано приклади форм, методів, технологій роботи зі студентами, наведене індивідуально науково-дослідне завдання - проєкт (у вигляді презентації): розробка та обґрунтування авторської індивідуальної програми соціалізації (або адаптації) дітей раннього чи дошкільного (молодшого, середнього і старшого) віку. Для визначення достовірності відмінності між рівнями сформованості готовності майбутніх вихователів до соціалізації дітей дошкільного віку до і після проведення занять з навчальної дисципліни «Теорія і практика соціалізації дитини» використовувався багатофункціональний критерій згоди χ2 – Пірсона. Доведено, що реалізація даної методики забезпечила підвищення сформованості готовності майбутніх вихователів до соціалізації дітей дошкільного віку.

Опубліковано
2021-02-17
Як цитувати
Листопад, О., & Мардарова, І. (2021). Підготовка майбутніх вихователів до соціалізації дітей дошкільного віку. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету, (49), C. 63-71. вилучено із http://visnyk.idgu.edu.ua/index.php/nv/article/view/340