Взаємозв’язок формування здорового способу життя студентської молоді з рейтинговим оцінюванням діяльності викладачів фізичного виховання

  • Леонід Житомирський Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Ключові слова: здоров’я студентів, рейтингове оцінювання, здоровий спосіб життя, рухова активність.

Анотація

Серед головних людських цінностей здоров’я студентської молоді є важливим як для кожної особи, так і для суспільства в цілому. Це пов’язано з тим, що від стану здоров’я майбутніх фахівців, рівня їх фізичного розвитку та фізичної підготовленості залежить здоров’я нації та майбутнє нашої країни.

Проблема формування здорового способу життя здобувачів вищої освіти, з різних об’єктивних і суб’єктивних причин, поки ще не розв’язана і залишається однією з дуже важливих для українського суспільства.

Стаття теоретично обґрунтовує взаємозв’язок здорового способу життя студентської молоді з рейтинговим оцінюванням професійної діяльності викладачів фізичного виховання закладів вищої освіти. Прозоре та об’єктивне оцінювання діяльності фахівців фізичної культури та спорту стане одним із важливих чинників покращення здоров’я та фізичної підготовленості студентської молоді.

У статті представлено аналіз «Положення про систему рейтингового оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних працівників». Акцентується увага на необхідності внесення змін у цей документ, який не враховує специфіку роботи викладачів фізичного виховання закладів вищої освіти.

Опубліковано
2020-11-02
Як цитувати
Житомирський, Л. (2020). Взаємозв’язок формування здорового способу життя студентської молоді з рейтинговим оцінюванням діяльності викладачів фізичного виховання. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету, (48), C. 89-96. вилучено із http://visnyk.idgu.edu.ua/index.php/nv/article/view/244