Кроскультурний модус інтелектуального дискурсу Григорія Сковороди

  • Тетяна Шевчук Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Ключові слова: естетико-філософський дискурс, богошукання, бароко, Просвітництво, преромантизм

Анотація

У статті розглянуто універсум світоглядних орієнтирів Григорія Сковороди. Доведено, що кроскультурний модус інтелектуального дискурсу мислителя органічно поєднує схоластичний культурно-філософський інструментарій; богошукальні мотиви з проєкціями на типологічну подібність з містичними та сектантськими ідеями XVIII ст.; традиційні барокові художні форми, увиразнені у жанрових панегіричних модифікаціях та стилістичних прийомах; просвітительський гуманізм, моралізаторство та ідеї (само)виховання; фольклорні мотиви та увага до внутрішнього світу особистості, що становлять підґрунтя преромантичного художнього світовідчуття.

Опубліковано
2023-02-24
Як цитувати
Шевчук , Т. (2023). Кроскультурний модус інтелектуального дискурсу Григорія Сковороди . Філологічні діалоги, (9), С. 184-198. вилучено із http://visnyk.idgu.edu.ua/index.php/fildialohy/article/view/703
Розділ
Статті