Кічук Я. В. – доктор педагогічних наук, професор, ректор Ізмаїльського державного гуманітарного університету, головний редактор

Циганенко Л. Ф. – доктор історичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи Ізмаїльського державного гуманітарного університету, заступник головного редактора

Райбедюк Г. Б. – кандидат філологічних наук, професор кафедри української мови та літератури Ізмаїльського державного гуманітарного університету, відповідальний редактор

Кіраль С. С. – доктор філологічних наук, професор, Почесний професор Ізмаїльського державного гуманітарного університету, завідувач відділу національної бібліографії Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Клочек Г. Д. – доктор філологічних наук, професор, Почесний професор Ізмаїльського державного гуманітарного університету, завідувач кафедри української та зарубіжної літератури Кіровоградського державного педагогічного університету імені В. Винниченка

Рарицький О. А. – доктор філологічних наук, завідувач кафедри української літератури та компаративістики Кам‟янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка

Шевчук Т. С. – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри загального мовознавства, слов‟янських мов та світової літератури Ізмаїльського державного гуманітарного університету

Колесников А. О. – доктор філологічних наук, завідувач кафедри української мови та літератур Ізмаїльського державного гуманітарного університету

Циганок І. Б. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та літератури Ізмаїльського державного гуманітарного університету

Мельникова Р. М. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови та літератури Ізмаїльського державного гуманітарного університету

Томчук О. Ф. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та літератури Ізмаїльського державного гуманітарного університету