Науковий збірник «Філологічні діалоги»

Журнал підтримує політику відкритого доступу

Рік заснування: 2012

Галузь та проблематика: Збірник «Філологічні діалоги» публікує наукові статті з актуальних проблем лінгвістики, літературознавства та методики навчання філологічних дисциплін. Видання адресоване науковцям, учителям, аспірантам і студентам гуманітарних галузей, широкому колу шанувальників національної науки, освіти й  культури.

ISSN 2663 -709Х (Print)

ISSN 2663-7103 (online)

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ №22510-12410Р від 03.01.2017 р.

На сьогодні «Філологічні діалоги» зареєстровано у таких наукометричних базах даних:

  • Eurasian Scientific Journal Index (ESJI),
  • Google Scholar,
  • Researchbib Journal Index and Archive (Researchbib),
  • Scientific Indexing Services.

Періодичність: 4 рази на рік (березень, червень, вересень, грудень)

Мова видання: українська, російська, болгарська, румунська, англійська, французька, німецька.

Засновник і видавець: Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Головний редактор: Кічук Я. В., доктор педагогічних наук, професор, ректор Ізмаїльського державного гуманітарного університету.

Відповідальний редактор: Райбедюк Г. Б., кандидат філологічних наук, професор кафедри української мови та літератури Ізмаїльського державного гуманітарного університету

Адреса редакції: 68610, Україна, Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Репіна 12, Ізмаїльський державний гуманітарний університет, каб. 208

Тел+38(098)33-97-415

E-mail: nauka_idgu@ukr.net