Анімалістична фразеологія української та болгарської мов

  • Ірина Циганок, Катерина Кисельова Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Ключові слова: фразеологізми, національно-культурний компонент, зоонім, внутрішня форма, фразеологія, фонові знання

Анотація

У статті здійснено зіставний аналіз анімалістичних фразеологічних одиниць в українській та болгарській мовах. Ці фраземи розглядаються як засіб вияву національно-культурної семантики кожної з мов. У ході аналізу значень фаунонімів в українській та болгарській фразеології виявлено переважно негативні значення (боягузтво, неохайність, лінь, злість, підступність, млявість, заздрісність, пихатість, бідність, невихованість), рідше – позитивні (сміливість, досвідченість, уважність). Фразеології зіставлюваних мов притаманна синонімія та варіативність, найбільшою мірою це стосується українських фразем.

Опубліковано
2023-02-24
Як цитувати
Ірина Циганок, Катерина Кисельова. (2023). Анімалістична фразеологія української та болгарської мов. Філологічні діалоги, (9), С. 179-184. вилучено із http://visnyk.idgu.edu.ua/index.php/fildialohy/article/view/702
Розділ
Статті