Образ рідного краю в мовосвіті поета-дисидента Тараса Мельничука

  • Зара Тищенко Центр професійного розвитку педагогічних працівників
Ключові слова: мовна картина світу, поетичний текст, самобутність, художній образ, символ, вітальність, мала батьківщина

Анотація

У статті здійснено семантичний аналіз образної системи поетичних текстів Тараса Мельничука з погляду етнокультурного, етноландшафтного та інтрасоматичного вимірів. Доведено, що художні образи мовотворчості митця полісемантичні, мають глибокий смисловий підтекст і закорінені в традицію національної культури. Домінантними в мовній картині світу поета виступають віталістичні образи рідного краю, репрезентовані в тексті через символеми го́ри, Карпати, сад, сонце, бджола, хата. Самобутність авторського мовомислення виражає багатство кольороепітетів, фольклоризмів та емоційно маркованих іменників, що надають контексту особливого емоційно-психологічного навантаження.

Опубліковано
2023-02-24
Як цитувати
Тищенко , З. (2023). Образ рідного краю в мовосвіті поета-дисидента Тараса Мельничука. Філологічні діалоги, (9), С. 151-156. вилучено із http://visnyk.idgu.edu.ua/index.php/fildialohy/article/view/697
Розділ
Статті