Особливості метафоричного мислення Василя Герасим’юка

  • Світлана Бородіца Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка
Ключові слова: метафоричність, вісімдесятники, герметична поезія, міфотворчість, філософічність, екзистенційність

Анотація

У статті осмислено жанрово-стильові й поетологічні ознаки поетичних творів Василя Герасим’юка, вміщених у збірках «Смереки», «Потоки», «Космацький узір», «Діти трепети», «Поет у повітрі», що дає можливість простежити еволюцію авторського стилю; обґрунтовано новаторство митця у формуванні власної художньої картини світу; розкрито її духовно-світоглядне та естетично-образне наповнення, заґрунтованість у національні міфологеми (мати, хата, рід, дерево, дитина, старець та ін.).

Опубліковано
2023-02-24
Як цитувати
Бородіца , С. (2023). Особливості метафоричного мислення Василя Герасим’юка. Філологічні діалоги, (9), С. 33-37. вилучено із http://visnyk.idgu.edu.ua/index.php/fildialohy/article/view/679
Розділ
Статті