Вплив асертивності на формування професійної компетентності соціальних працівників

  • Руслан Чубук Чорноморський національний університет ім. Петра Могили
Ключові слова: асертивність, асертивна поведінка, асертивний підхід, асертивна взаємодія, агресія, маніпулятивна поведінка.

Анотація

У статті здійснено теоретичний аналіз з метою визначення впливу асертивності
на формування професійної компетентності соціального працівника. Автор акцентує
увагу на практичному оволодінні навичками асертивної поведінки, провідне значення в
якому мають тренінги. У спеціально-розробленій тренінговій програмі для розвитку
асертивності використовувалися як вже перевірені досвідом методики і техніки для
засвоєння знань та умінь, так і інтерактивно-нові. Розвиток асертивності передбачає
сформованість такої поведінки, у результаті якої особистість зможе свідомо володіти:
проявом адекватних емоцій у межах розумної достатності; уміннями відкрито
висловлювати власну точку зору, бажання і вимоги з використанням аргументації;
спроможністю не тільки відстоювати та задовольняти справедливі вимоги клієнта, але
й відмовляти у випадку неприпустимості деяких прагнень, за умови, що права інших
людей при цьому не будуть порушені.
Розвиток асертивності особистості відбувається в соціумі під час
міжособистісної взаємодії з іншими людьми та допомагає в процесі пошуку
оптимального виходу зі складної ситуації, тому соціальний працівник, працюючи у
молодіжному середовищі, має сприяти і спрямовувати діяльність молодих людей на:
засвоєння навичок культури міжособистісного спілкування, знаходження компромісів,
враховуючи інтереси кожного, тобто активізувати розвиток умінь асертивної поведінки
без маніпуляцій та агресії. Фахівець зі сформованою асертивністю здійснює свою
діяльність без почуття тривоги та провини, оскільки він поважає як себе, так і
оточуючих; завжди відповідальний за власні рішення та дії, вміє контролювати свої
емоції, раціонально передбачати як особисті інтереси, так і враховувати інтереси інших
людей. Важливо й те, що впевнений у собі, своїх знаннях і вміннях фахівець – це не тільки
успішний початок будь-якої справи, але й ефективне проведення діяльності та відмінний
кінцевий результат.

Опубліковано
2019-12-09
Як цитувати
Чубук, Р. (2019). Вплив асертивності на формування професійної компетентності соціальних працівників. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету, (45), C. 195-201. вилучено із http://visnyk.idgu.edu.ua/index.php/nv/article/view/83