Стратегії модернізації традиційної культури та використання художньої кераміки в освітянській системі Республіки Молдова

  • Олена Фрунзе Академія музики, театру, образотворчого мистецтва
Ключові слова: strategii, cultura tradițională, valorificare științifică, ceramica, sistemul artistic educațional, valorile spirituale, patrimoniul istorico-cultural, Republica Moldova

Анотація

Republica Moldova dispune de un patrimoniu etnocultural și istoric valoros, dar la etapa
actuală este necesar valorificarea culturii tradiționale și elementelor patrimoniului cultural
material și imaterial în sistemul artistic educațional. Abordarea complexă și interdisciplinară a
ceramicii tradiționale din Republica Moldova constă nu numai în cunoașterea și cercetarea
patrimoniului cultural/istoriei artelor plastice și decorative din Republica Moldova din punct de
vedere artistico-estetic, dar și din cel didactic, metodologic, științific. Atât societatea
contemporană, turismul intern și extern, studenții și pedagogii din intituții superioare cu profil
artistic din țară, au nevoie de monografii (de autor și colective), suporturi de curs,
suporturi/ghiduri informationale (enciclopedice), recomandări metodice despre bogata comoară
al patrimoniului istorico-cultural din spațiul pruto-nistrean. Problema dată este axată pe
сăutarea surselor și mijloacelor suficiente în satisfacerea interesului socio-cultural, spiritual,
educațional și științific. În timpul actual în literatura de specialitate cu privire la artă populară
pot fi găsite numeroase lucrări științifice în care este analizată apariția, evoluţia şi afirmarea
artei tradiționale decorative din Moldova, dar acest gen (anume ceramica) nu s-a aflat în prim
plan în atenţia pedagogilor de artă plastică/decorativă, cercetătorilor: criticilor, culturologilor
şi istoricilor de artă, fapt care a condiţionat alegerea ceramicii drept subiect de cercetare. Noi
punem accent pe motivația cercetătorilor pedagogi (de artă plastică/decorativă) și
cercetătorilor (de arheologie și istorie, etnologie și etnografie, culturologie și studiul artelor)
pentru sistematizarea studiilor interdisciplinare și elaborarea/elucidarea metodologiilor de
reactualizare și valorificare a ceramicii în domeniul educațional.

Опубліковано
2019-12-09
Як цитувати
Фрунзе, О. (2019). Стратегії модернізації традиційної культури та використання художньої кераміки в освітянській системі Республіки Молдова. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету, (45), C. 179-186. вилучено із http://visnyk.idgu.edu.ua/index.php/nv/article/view/80