Методологічні основи підготовки майбутніх офіцерів Державної прикордонної служби України до професійної взаємодії

  • Клавдія Тушко Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б.Хмельницького
Ключові слова: професійна підготовка, професійна взаємодія, майбутні офіцери-прикордонники, фахівців, теоретико-методологічні засади.

Анотація

Стаття присвячена проблемі удосконалення професійної підготовки майбутніх
офіцерів-прикордонників, зокрема підготовці згаданих фахівців до професійної взаємодії.
Автор здійснив хронологічний аналіз змісту основної дефініції у запропонованому
дослідженні – «взаємодії». Розкрито значення діяльності охоронців державного кордону
для українського суспільства. Обґрунтовано необхідність формування в майбутніх
офіцерів-прикордонників професійної взаємодії на рівні колег, громадян, які перетинають
кордон та мешканців прикордонних регіонів України. Представлено результати вивчення
проблеми підготовки фахівців різних професійних галузей щодо формування професійної
взаємодії.
Проаналізовано зміст вітчизняної та зарубіжної філософської, соціологічної та
психолого-педагогічної наукової літератури з проблем готовності фахівців до
професійної взаємодії. Представлено основні теоретико-методологічні та науково-практичні засади вирішення проблеми підготовки майбутніх фахівців прикордонного
відомства до професійної взаємодії. У статті розкрито положення компетентнісного,
особистісно-орієнтованого, суб’єктного, акмеологічного, системного, синергетичного,
діяльнісного, партисипативного, аксіологічного підходів, які необхідно враховувати у
підготовці майбутніх офіцерів-прикордонників до професійної взаємодії. Враховано
практичний досвід вітчизняних та зарубіжних вчених у вирішенні запропонованої
проблеми.

Опубліковано
2019-12-09
Як цитувати
Тушко, К. (2019). Методологічні основи підготовки майбутніх офіцерів Державної прикордонної служби України до професійної взаємодії. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету, (45), C, 173-178. вилучено із http://visnyk.idgu.edu.ua/index.php/nv/article/view/79