Можливості арт-терапії в інклюзивній освіті дітей з особливими потребами

  • Ольга Сорока Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Ключові слова: інклюзивна освіта, арт-терапія, діти з особливими потребами, особливі потреби, інвалід.

Анотація

У статті проаналізовано загальні підходи до проблеми інклюзивної освіти дітей з
особливими потребами. Наведено статистичні дані щодо збільшення дітей з
відхиленнями у розвитку, які потребують спеціальної освіти. Встановлено, що Україні
функціонує потужна мережа спеціалізованих закладів для дітей, які мають порушення
розвитку – спеціальні, навчально-реабілітаційні. Попри це перевага надається установам
масового типу на засадах інклюзивної освіти. Представлено різні наукові підходи до
трактування терміну «діти з особливими потребами», зміст якого акцентує увагу на
необхідності реальної допомоги дітям означеної категорії в освітньому процесі, надання
підтримки та можливості самореалізуватися в процесі інтеграції в суспільство.
Встановлено, що «діти з особливими освітніми потребами» охоплює дітей, чиї освітні
проблеми виходять за межі загальноприйнятої норми. Йдеться про дітей з
особливостями психофізичного розвитку, дітей з незначними порушеннями здоров’я,
соціальними проблемами, дітей із соціально вразливих груп, обдарованих дітей та інших.
Означені категорії потребують спеціальної інклюзивної освіти, яка допоможе
покращити навчальні результати; опанувати нові рольові моделі; отримати комплекс
комунікативних, соціальних, академічних знань, умінь і навичок; підвищити самооцінку;
розширити соціальні контакти; покращити загальний психоемоційний стан. В якості
корекційно-терапевтично-реабілітаційної технології у роботі з дітьми з особливими
потребами пропонуємо використовувати арт-терапію – інноваційну освітню технологію
«лікування» засобами образотворчого мистецтва – малюнком, графікою, живописом,
скульптурою, для гармонійного розвитку особистості дитини.

Опубліковано
2019-12-09
Як цитувати
Сорока, О. (2019). Можливості арт-терапії в інклюзивній освіті дітей з особливими потребами. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету, (45), C.163-172. вилучено із http://visnyk.idgu.edu.ua/index.php/nv/article/view/77