Метод проектів у розвитку навичок самоосвіти студентів технічних ЗВО

  • Віра Петрук Вінницький національний технічний університет
  • Олена Гречановська Вінницький національний технічний університет
  • Юлія Сабадош Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: педагогічні інновації, метод проектів, самоосвіта, професійне спрямування, технічний ЗВО, іноземна мова, вища математика.

Анотація

У статті розкривається сутність методів проектів для розвитку навичок
самоосвіти у студентів технічних ЗВО. Проаналізовано підходи зарубіжних та
вітчизняних науковців, щодо вдосконалення методів викладання гуманітарних дисциплін
технічних закладах освіти. Виокремлено питання впровадження інноваційних технологій
в навчальний процес, розкрито поняття «педагогічні інновації», «інноваційні методи
викладання». Одним із інноваційних методів навчання визначено метод проектів.
Розглядається доцільність застосування методу проектів під час вивчення
фундаментальних та гуманітарних дисциплін (на прикладі іноземної мови) у технічних
закладах вищої освіти. Подається детальний опис класифікації методу проектів. Метод
проектів в цій статті автором розглядається як потужний інтерактивний метод для
прояву інтересу до опанування дисциплін гуманітарного, фундаментального та
спеціального циклу, розвитку самоосвітніх навичок та набуття базового рівня
професійної компетентності в технічному ЗВО. Презентується авторська розробка
запропонованого методу та подається його детальний опис в якому акцентується увага
на інтегративність таких занять. Для виявлення спроможності та бажання студентів
у проведенні таких інтегративних занять описується колоквіум з вищої математики та
подаються результати анкетування на визначення проблем у використанні іноземної
мови зі спеціальною термінологією.

Опубліковано
2019-12-09
Як цитувати
Петрук, В., Гречановська, О., & Сабадош, Ю. (2019). Метод проектів у розвитку навичок самоосвіти студентів технічних ЗВО. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету, (45), C. 123-130. вилучено із http://visnyk.idgu.edu.ua/index.php/nv/article/view/72