Інтерактивні методи навчання української мови учнів початкової школи

  • Лариса Лунгу Ізмаїльський державний гуманітарний університет
  • Марина Баліка Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Ключові слова: інтерактивне, інтерактивність, метод, методи навчання, засіб, мова, дидактика, педагогіка.

Анотація

У даній статті розкриті інтерактивні методи навчання на уроках української
мови початковій школі. Обґрунтуванню ефективність і навмисність використання
інтерактивних методів і форм навчання на уроках. Розглянуто особливості
використання інтерактивних методів навчання в початковій школі на уроках української
мови. Розкрито загальні аспекти проведення уроків української мови в початковій школі.
Визначено методичні засади залучення інтерактивних методів навчання на уроках
української мови. Інтерактивні методи навчання дозволяють визначати наступні
завдання: активно влити кожного учня в процес засвоєння навчального матеріалу;
посилити мотивацію до навчання; навчити навичкам успішного спілкування (мати
здатність слухати і чути один одного, вибудовувати правильно спілкування, задавати
питання на розуміння) формувати навички самостійної навчальної діяльності:
зафіксувати провідні і проміжні завдання, вміти передбачати наслідки свого вибору, і
обʼєктивно розцінювати; виховувати лідерські якості; вміти працювати разом з
командою і в команді; вміти приймати на себе відповідальність за загальне і свою
діяльність по досягненню тих чи інших результатів. Сутність інтерактивного навчання
полягає в тому, що навчальний процес організований таким чином, що практично всі учні
залучені в процес пізнання, вони мають можливість розуміти і міркувати з приводу того,
що вони знають і думають. Спільна діяльність учнів у процесі пізнання, і засвоєння
навчального матеріалу означає, що всякий вносить свій особливий індивідуальний внесок,
в процесі роботи йде обмін знаннями, ідеями та способами діяльності. Учитель є
посередником, він не дає готові знання, а спонукає учнів до активної вирішення проблем.
Метою інтерактивного навчання є творення комфортних умов навчання, при яких кожен
учень зможе відчувати свою успішність, свою інтелектуальну досконалість, і це робить
продуктивним сам освітній процес.

Опубліковано
2019-12-09
Як цитувати
Лунгу, Л., & Баліка, М. (2019). Інтерактивні методи навчання української мови учнів початкової школи. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету, (45), C. 72-79. вилучено із http://visnyk.idgu.edu.ua/index.php/nv/article/view/66