Сучасні домінанти теоретичних засад компетентісного підходу до підготовки молодших бакалаврів гуманітарних спеціальностей

  • Олена Літінська Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Ключові слова: компетенція, компетентність, фахівець, вища освіта, компетентісний підхід, молодший бакалавр.

Анотація

У статті висвітлюються особливості компетентісного підходу, як
методологічного орієнтиру фахової підготовки молодших бакалаврів. Розглянуто
науковий статус базових понять «компетенція», «компетентність», «компетентісний
підхід», «молодший бакалавр», «професійна компетентність молодшого бакалавра». На
основі аналізу наукових джерел вітчизняних і зарубіжних дослідників встановлено, що й
досі єдиного підходу до тлумачення понять «компетенція» і «компетентність» серед
науковців не має. На підґрунті узагальнення основних нормативно-правових актів
сучасної української держави щодо реалізації компетентісного підходу у вищій освіті
доведено доцільність надання особливої уваги становленню майбутнього фахівця до
сучасних вимог ринку праці, який набуває професійної підготовки за освітньокваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Схарактеризовано загальні (універсальні)
та спеціальні (фахові) компетенції молодшого бакалавра. Визначено, що саме
компетентісний підхід є найбільш конструктивний, адже ж найбільш ефективно сприяє
зв’язку сфери освіти і сферою праці. Встановлено, що компетентісний підхід можливо
реалізувати через особистісно-орієнтоване навчання. З’ясовано характерні ознаки та
структуру професійної компетентності молодшого бакалавра на початковому рівні
вищої освіти.

Опубліковано
2019-12-09
Як цитувати
Літінська, О. (2019). Сучасні домінанти теоретичних засад компетентісного підходу до підготовки молодших бакалаврів гуманітарних спеціальностей. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету, (45), C. 64-71. вилучено із http://visnyk.idgu.edu.ua/index.php/nv/article/view/65