Імператив інклюзивної освіти: особистісно-професійна здатність майбутнього фахівця до реалізації

  • Надія Кічук Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Ключові слова: інклюзивна освіта, підготовка, підготовленість, готовність, майбутній фахівець.

Анотація

Інклюзія – порівняно нове явище як у вітчизняній освітній сфері, так і в українському
соціумі. Якісна особистісно-професійна підготовленість студентів, які набувають у вищій
школі педагогічні спеціальності, є запорукою успішної інклюзивної освіти. Осмислення
професійної підготовки майбутніх фахівців до реалізації ідей інклюзії в контексті
системного підходу, інтерактивні форми засвоєння студентами базової навчальної
дисципліни «Інклюзивна освіта», творче запозичення ідей, що містить вітчизняний і
конструктивний зарубіжний досвід розробки стратегій професійної діяльності фахівців в
умовах інклюзивного середовища – площина ресурсів вітчизняної вищої школи, задіяність
яких сприятиме розвʼязанню новопосталих проблем інклюзивної освіти.

Опубліковано
2019-12-09
Як цитувати
Кічук, Н. (2019). Імператив інклюзивної освіти: особистісно-професійна здатність майбутнього фахівця до реалізації. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету, (45), C. 53-57. вилучено із http://visnyk.idgu.edu.ua/index.php/nv/article/view/63