Феномен компетентності в контексті нової парадигми природничої освіти

  • Надія Граматик Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Ключові слова: майбутні бакалаври природничих наук, компетентнісний підхід, професійно-орієнтована підготовка, нова парадигма природничої освіти.

Анотація

Проблема впровадження нових стратегій природничої освіти тісно пов’язана з
питанням професійної підготовки майбутнього бакалавра природничих наук як
менеджера особистісно-розвиваючої взаємодії в освітньому середовищі Нової української
школи. Важливо відзначити, що на сучасному етапі розвитку вищої освіти зміщуються
акценти щодо розуміння професійних орієнтирів майбутніх учителів природничих наук.
Враховуючи провідні ідеї сучасної педагогічної освіти, професійна підготовка майбутніх
фахівців, перш за все, вимагає компетентнісної спрямованості освітнього процесу,
орієнтацію результатів навчання на становлення у майбутньому професійної
ідентичності. У цьому контексті першочергового значення набуває проблема підготовки
майбутніх бакалаврів природничих наук на компетентнісних засадах, що передбачають
переорієнтацію традиційної знаннєвої домінанти на формування ключових компетенцій
студентів, більш ущільнене узгодження змісту освіти викликами сьогодення та
вибудовування освітнього простору вищої школи, який сприяє особистісному розвитку
суб’єктів саме природничої освітньої діяльності, адже ж йдеться про домінанту
формування критичного мислення особистості, що має фундаментальні науковоприродничі знання.
Компетентнісна парадигма збагачує і окреслює потужний ресурс оновлення змісту
професійно-педагогічної підготовки майбутніх бакалаврів природничих наук, забезпечує
активізацію процесу інтеграції вищої освіти в європейський освітній простір, що значно
посилить конкурентоздатність через мобільність майбутніх педагогів на ринку праці.

Опубліковано
2019-12-09
Як цитувати
Граматик, Н. (2019). Феномен компетентності в контексті нової парадигми природничої освіти. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету, (45), C. 35-43. вилучено із http://visnyk.idgu.edu.ua/index.php/nv/article/view/61