Підприємницька компетентність сучасного вчителя нової української школи: теоретичні аспекти

  • Раїса Пріма Волинський національний університет імені Лесі Українки
  • Тетяна Бортнюк Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради
Ключові слова: компетентність, компетентнісний підхід, ключові компетентності, нова українська школа, підприємницька компетентність, сучасний учитель.

Анотація

У статті розкрито деякі аспекти сутнісної характеристики поняття «підприємницька компетентність» та теоретично обґрунтувано підвалини формування підприємницької компетентності в освітньому середовищі закладу вищої освіти. Відзначено, що сучасні світові тенденції націлюють національне господарство на інноваційний шлях розвитку та, як наслідок, орієнтацію професійної освіти на підготовку майбутніх фахівців, ініціативних, самостійних, підприємливих та креативних. Саме ці якості й визначають підприємницьку компетентність як ключову, таку, що сприяє особистісному успіху, дає змогу вирішувати різноманітні проблеми в повсякденному, професійному, соціальному житті. Відтак досить вагомою постає проблема формування підприємницької компетентності у синергії з розвитком професійної майстерності студентів – майбутніх учителів. У цьому контексті окреслено питання формування підприємницької компетентності у процесі фахової підготовки майбутніх учителів, що сприятиме вдосконаленню освітнього процесу, дозволить розкрити усі потенційні можливості сучасного педагога, здатного
впроваджувати Концепцію Нової української школи, одним із ключових компонентів якої є новий зміст освіти, заснований на формуванні компетентностей, потрібних для успішної самореалізації в суспільстві.

Опубліковано
2021-02-17
Як цитувати
Пріма, Р., & Бортнюк, Т. (2021). Підприємницька компетентність сучасного вчителя нової української школи: теоретичні аспекти. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету, (49), C. 105-111. вилучено із http://visnyk.idgu.edu.ua/index.php/nv/article/view/346