Фінансове забезпечення медичної галузі Київської губернії у першій половині ХІХ ст

  • Тетяна Соловйова Університет Григорія Сковороди в Переяславі
  • Олеся Ткаченко Університет Григорія Сковороди в Переяславі
  • Тетяна Морей Університет Григорія Сковороди в Переяславі
Ключові слова: Київська губернія, система охорони здоров’я, Міністерство фінансів, Медична рада, міський бюджет, прикази громадського опікування, доброчинні пожертвування, оплата праці медичних працівників.

Анотація

Головною метою будь-якої системи охорони здоров’я є доступність і якість медичної допомоги населенню. Важливим завданням в Україні є побудова ефективної моделі системи охорони здоров’я та досягнення найвищого рівня здоров’я нації. Така модель передбачає державне регулювання медичною галуззю та формування управлінської вертикалі. Пріоритетним завданням є систематизація нормативно-правової бази медичного законодавства, належне фінансове та кадрове забезпечення, реорганізація системи навчання. З огляду на це вивчення становища медицини в одній із найбільших українських губерній – Київській – у першій половині ХІХ ст. є важливим для усвідомлення закономірностей та специфіки розбудови системи охорони здоров’я в окремих регіонах. Вивчення такого досвіду, з’ясування можливості його використання може сприяти виявленню оптимальних підходів до формування державної політики в медичній галузі на регіональному рівні.

Фінансове забезпечення медичної галузі у першій половині ХІХ ст. здійснювалося з різних джерел: державним коштом, приказами громадського опікування, надходженнями від оплати медичної допомоги приватними особами та становими товариствами і доброчинними пожертвуваннями. Безкоштовну медичну допомогу з державної скарбниці одержували військові різних чинів і звань, зокрема офіцери, кантоністи, нижчі та нестройові чини, поштові службовці, морські нижчі чини та службовці інших державних відомств. Стан фінансування медичної мережі характеризувався й оплатою праці медичних працівників і службовців. Одним із джерел фінансування охорони здоров’я населення Київщини у досліджуваний період були доброчинні пожертвування, на які відкривали і ремонтували лікарні, утримували медичний персонал, закуповували ліки та необхідний інструментарій.

Перспективною лінією дослідження може стати вивчення питань, пов’язаних з фінансуванням освітніх медичних закладів та науково-дослідних установ.

Опубліковано
2021-01-31
Як цитувати
Соловйова, Т., Ткаченко, О., & Морей, Т. (2021). Фінансове забезпечення медичної галузі Київської губернії у першій половині ХІХ ст. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету, (50), C. 9-23. вилучено із http://visnyk.idgu.edu.ua/index.php/nv/article/view/292