Виховний потенціал благодійності в освітньому процесі

  • Наталія Гончарова Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Ключові слова: виховна мета уроку, урок історії, виховання, благодійність, метод навчання, прийом навчання.

Анотація

Висвітлюються потенційні можливості задіяння в освітньому процесі благодійної
проблематики, доводиться значущість виховної компоненти в сучасному освітньому
процесі. Значення виховної мети уроку історії в сучасних реаліях освітнього процесу
важко переоцінити. Головною домінантою виховання в загальноосвітніх навчальних
закладах є формування в школярів ціннісного ставлення до навколишньої дійсності та
самих себе, а метою виховання – становлення морально-духовної, життєво
компетентної особистості, котра успішно реалізується в соціумі як громадянин,
сім’янин, професіонал. Саме на уроках історії стає можливим виявлення непорушних
духовних цінностей, накопичених людською цивілізацією, розуміння взаємозв’язку кожного
із загальними духовними законами, виховання особистості в морально розвиненому
середовищі.
Методологія даного дослідження ґрунтується на загальнонаукових принципах
(історичності, об’єктивності, науковості) та історико-наукових методах (історико-типологічний, історико-порівняльний, хронологічний), що дозволили об’єктивно розкрити
сутність виховного аспекту уроку історії та потенційні можливості в його оптимізації
змістом і засобами благодійницької проблематики.
Проведений аналіз дозволяє наголошувати на пріоритетності виховання в процесі
досягнення нової якості освіти. Освіта особистості має бути зорієнтована не лише на
засвоєння певного обсягу знань, а й на розвиток самостійності, особистої
відповідальності, творчих здібностей і якостей учня, що дозволяють йому вчитися,
діяти й ефективно працювати в сучасних економічних умовах. В основі виховання на
уроках історії варто застосовувати системний і комплексний підходи. Накопичений
досвід історії благодійності дозволяє застосовувати в освітньому процесі широкий
арсенал методичних прийомів, спрямованих на ефективну реалізацію виховної мети уроку
історії.

Опубліковано
2021-01-31
Як цитувати
Гончарова, Н. (2021). Виховний потенціал благодійності в освітньому процесі. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету, (50), C. 159-167. вилучено із http://visnyk.idgu.edu.ua/index.php/nv/article/view/286