Питання благодійності у публікаціях істориків Ізмаїльського державного гуманітарного університету

  • Віра Церковна Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Ключові слова: сучасна українська історіографія, благодійність, доброчинність, піклування, дворянство, Південна Бессарабія.

Анотація

Проблема благодійності залишається актуальною теоретичною і практичною
проблемою сучасної України. Історія благодійності почала висвітлюватися в
історіографії ще з XIX століття. В радянській історичній науці дослідження цього явища
фактично були припинені, а відродилася вітчизняна історіографія доброчинності в
незалежній Україні.
У статті представлено історіографічний аналіз праць істориків ІДГУ, в яких
розглядаються різні аспекти благодійної діяльності на Півдні України у ХІХ – на початку
ХХ ст. Впродовж останніх десяти років оприлюднено чимало наукових праць, автори
яких досліджували історію благодійництва та його вияви у різних сферах суспільного
життя в зазначений період. Серед них – дисертаційні роботи, монографії та наукові
публікації істориків ІДГУ, де започатковано регіональні дослідження проблеми
благодійності, проаналізовано джерельну базу та нормативне регулювання цього явища з
боку офіційної влади, розкрито різні види, форми й методи благодійної діяльності та їх
вплив на розвиток регіону, визначено спільні риси та певні особливості благодійництва в
різних південноукраїнських губерніях. Доведено, що, незважаючи на зростання наукового
інтересу до вивчення цього явища та появу значного пласту наукових публікацій,
окреслені напрями потребують поглибленого вивчення, розширення джерельної бази,
регіоналізації досліджень.

Опубліковано
2021-01-31
Як цитувати
Церковна, В. (2021). Питання благодійності у публікаціях істориків Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету, (50), C. 150-158. вилучено із http://visnyk.idgu.edu.ua/index.php/nv/article/view/285

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають