Питання освіти в благодійній діяльності Г.П. Галагана

  • Тетяна Ткаченко Університет Григорія Сковороди в Переяславі
  • Вікторія Грукач Університет Григорія Сковороди в Переяславі
Ключові слова: Г.П. Галаган, освіта, благодійність, навчальний заклад, Колегія Павла Галагана, гімназія, Прилуцький повіт.

Анотація

В сучасних умовах державного розвитку України питання освіти залишаються
пріоритетними для забезпечення успішного розвитку країни відповідно до вимог часу.
Реформування національної освітньої галузі сьогодні актуалізує необхідність звернення
до історичного минулого, що містить потужний досвід реалізації багатьох завдань, які
постають перед українським суспільством. Благодійність, що становить вагому
складову суспільної діяльності, була невід’ємним напрямом підтримки розвитку
навчальних закладів у різні періоди української історії. У статті аналізується значення
питань освіти в благодійній діяльності відомого громадського та державного діяча
Г.П. Галагана, з’ясовується зміст на напрями його фінансової допомоги на підтримку
розвитку освітньої галузі в Україні другої половини ХІХ ст. Розвинуто думку, що
благодійна діяльність Г.П. Галагана протягом усього його життя спрямовувалася,
головним чином, на розвиток освіти. Для нього питання виховання та освіти
підростаючого покоління мала пріоритетне значення. З цією метою Г.П. Галаган сприяв
відкриттю багатьох початкових та середніх навчальних закладів у Полтавській губернії
та колегії в Києві. Колегія Павла Галагана стала одним з передових закладів середньої
освіти в Києві, випускники якої стали гідними продовжувачами навчально-виховних
намірів її засновника. Реалізуючи своє прагнення надати допомогу у вирішення освітніх
завдань, що поставали на той час, він не шкодував фінансових витрат. Для освітніх
потреб Г.П. Галаган жертвував, поряд з великою фінансовою допомогою, власними
помістями та земельними володіннями. Сумарні витрати Г.П. Галагана на заснування та
функціонування навчальних закладів в Україні обраховувалися величезними розмірами. Всі
статки, якими володіло не одне покоління Галаганів, були передані справі виховання та
навчання молодого покоління українців. Своїм прикладом благодійної пожертви на
користь інтересів своєї країни в напрямі допомоги становленню та розвитку освіти він
засвідчив свою відданість українському народу та його майбутньому.

Опубліковано
2021-01-31
Як цитувати
Ткаченко, Т., & Грукач, В. (2021). Питання освіти в благодійній діяльності Г.П. Галагана. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету, (50), C. 47-57. вилучено із http://visnyk.idgu.edu.ua/index.php/nv/article/view/274