Розвиток наук природознавчого циклу в університеті Св. Володимира в Києві в середині ХІХ ст

  • Оксана Костенко Університет Григорія Сковороди в Переяславі
  • Володимир Сіропол Університет Григорія Сковороди в Переяславі
Ключові слова: природничі науки, біологія, ботаніка, зоологія, хімія, мінералогія, геодезія, Університет св. Володимира.

Анотація

У статті висвітлено розвиток та становлення низки природничих наук: ботаніки,
зоології, мінералогії, хімії у стінах Університету св. Володимира в середині ХІХ ст.
Зокрема, через призму аналізу діяльності провідних учених таких як В. Бессер,
Р. Траутфеттер та К. Кесслер авторами показано вплив ботаніки на розвиток самого
Університету св. Володимира, у історії якого окреме місце посідає ботанічний сад, який
на той час був відмінною школою для садівників не лише Києва, а й всього українського
загалу.
У процесі висвітлення матеріалу авторами було з’ясовано, що в основі розвитку цих
наук стояли природничі кафедри фізико-математичного відділення університету, де
чільне місце посідала сільськогосподарська кафедра. Їх відкриття визначалось
наступними факторами. По-перше, започаткування кафедр було обумовлене
загальнодержавною політикою російського уряду в галузі освіти у зв’язку з роботою
Комісії стосовно вдосконалення землеробства в Російській імперії (1833) за часи
царювання Миколи І. По-друге, два польські заклади, на базі яких було створено Київський
університет: Кременецький ліцей та Віленський університет – до закриття мали у
своєму складі сільськогосподарські відділення. При ліцеї діяла сільськогосподарська
школа, при університеті – Інститут сільського домоведення. По-третє, вирішальне
значення мав і високий рівень наукової роботи з природничих наук та створення
необхідних науково-допоміжних установ, що сприяло влаштуванню при ботанічному саду
університету приватної практичної школи садівництва. Професори і викладачі
природничих кафедр Київського університету займалися вивченням природи й економіки
України. У 1851-1864 рр. при університеті працювала «Комісія для опису губерній
Київського шкільного округу», проводилися з’їзди викладачів природознавства.
Сільськогосподарським науковим пошукам сприяла науково-громадська робота
Київського товариства дослідників природи. Усе це разом привело до того, що Київський
університет був першим університетом у Росії, де в освітньому процесі була заснована
та поступово набувала свого розвитку окрема сільськогосподарська кафедра.

Опубліковано
2021-01-31
Як цитувати
Костенко, О., & Сіропол, В. (2021). Розвиток наук природознавчого циклу в університеті Св. Володимира в Києві в середині ХІХ ст. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету, (50), C. 24-36. вилучено із http://visnyk.idgu.edu.ua/index.php/nv/article/view/272