Методологічна підготовка майбутніх учителів іноземних мов до впровадження компетентнісного підходу

  • Ірина Камінська Державний університет телекомунікацій
Ключові слова: освітній процес, компетентнісний підхід, підготовка майбутніх учителів, проектний метод, засади формування компетентностей.

Анотація

У статті розкриті деякі аспекти вдосконалення методичної підготовки майбутніх учителів іноземних мов до реалізації компетентнісного підходу, який є провідним у світовій освітній практиці і в Україні зокрема; окреслені ефективні шляхи вдосконалення методичної підготовки майбутніх філологів до впровадження компетентнісного підходу під час навчання іноземних мов: перегляд змісту методичної підготовки майбутніх учителів іноземних мов та оптимізація її форм, методів, засобів. Докладно розглянуто принципи, які виявляють суть особистісно орієнтованого навчання, компетентнісного й діяльнісного підходів та сприяють реалізації завдань компетентнісно орієнтованої методики, а саме мотиваційного забезпечення освітнього процесу; ціннісного орієнтування; активізації пізнавальної діяльності учнів під час вивчення іноземних мов; спрямування навчання на всебічний і гармонійний розвиток індивідуума; активності особистості; індивідуалізації; органічної єдності людини, мовлення і процесу навчання.

Проаналізовано актуальність підготовки майбутніх учителів із застосуванням тих методів, прийомів і засобів навчання, що здатні істотно підвищити мотивацію школярів до опанування іноземних мов, розширенню пізнавальних можливостей, забезпеченню мотивації отримання знань, створенню розвивального середовища, функціональності здобутих учнями знань та формуванню рефлексійних умінь.

Опубліковано
2020-11-02
Як цитувати
Камінська, І. (2020). Методологічна підготовка майбутніх учителів іноземних мов до впровадження компетентнісного підходу. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету, (48), C. 105-111. вилучено із http://visnyk.idgu.edu.ua/index.php/nv/article/view/246