Проблема формування предметної компетентності з біології майбутніх бакалаврів природничих наук: до питання про теоретичний концепт дослідження

  • Надія Граматик Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Ключові слова: парадигма природничої освіти, компетентність, предметна компетентність з біології, майбутні бакалаври природничих наук.

Анотація

Важливою ознакою сьогодення виступають інтеграційні процеси, що відбуваються в усіх галузях життєдіяльності людської спільноти. Не є винятком і природнича освіта особистості. Трансформація сучасної природничої освіти актуалізує проблему формування та розвитку предметних компетентностей, які забезпечують здатність молодої людини самостійно розв’язувати навчально-пізнавальні проблеми, що можуть виникнути у її повсякденному житті і майбутній професійній діяльності.

Враховуючи соціальні вимоги до випереджувального інноваційного розвитку освіти, пріоритетні завдання, що містить Національна доктрина розвитку освіти у ХХІ столітті, цілком очевидним є те, що саме компетентність вчителя виступає важливою передумовою й водночас гарантом високопродуктивної професійної діяльності, творчої самореалізації фахівця в умовах швидкоплинного розвитку ринку праці: сучасні освітянські реалії підвищують вимоги до особистості майбутнього педагога. Адже саме він, має прагнути перш за все, компетентнісно розв’язувати різні педагогічні ситуації, демонструючи високий науково-теоретичний рівень – підґрунтя світосприйняття. Відтак актуалізується сформованість предметної компетентності у майбутнього бакалавра природничих наук, що постає специфічним утворенням, пов’язаним із загальнопредметними, мисленнєвими та логічними операціями, які співвідносяться з конкретним життєвим досвідом.    

Оскільки постулатом сучасної науки є твердження, що від рівня природничо-наукової компетентності вчителя та ступеня його підготовки залежить не лише якість шкільної природничої освіти, а й стан духовної культури суспільства, утвердження демократичних цінностей і процесів, що відбуваються в країні, то загострення набуває проблема  якості його підготовки.

Фундаментальна природнича підготовка майбутніх бакалаврів природничих наук у контексті освіти сталого розвитку передбачає формування предметної компетентності з біології як складової наукового світогляду особистості, підґрунтям якого є цілісність знань про природу. 

Опубліковано
2020-11-02
Як цитувати
Граматик, Н. (2020). Проблема формування предметної компетентності з біології майбутніх бакалаврів природничих наук: до питання про теоретичний концепт дослідження. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету, (48), C. 71-81. вилучено із http://visnyk.idgu.edu.ua/index.php/nv/article/view/242