Система формуваня професійної ідентичності майбутніх вчителів початкової школи

  • Ніна Грама Ізмаїльський державний гуманітарний університет
  • Марія Чанева Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Ключові слова: система, професійна ідентичність, майбутні вчителі, початкова школа, початкова освіта, ідентифікація, професійне становлення.

Анотація

Новий стандарт початкової освіти це певна сукупність факторів, спеціально створених для реалізації  формування професійної ідентичності  майбутніх вчителів початкової школи.     Обґрунтовано функціонально-змістове наповнення роботи вчителя початкових класів  в соціальнопедагогічній сфері; представлено концептуальні основи й розроблено структурно функціональну модель підготовки студентів спеціальності «Початкова освіта» до педагогічної діяльності; подано результати діагностування когнітивної, мотиваційної, соціально-комунікативної, морально-естетичної та діяльніснотехнологічної готовності майбутніх учителів до практичного вирішення окресленої проблеми. Під системою розуміємо: реальну сукупність факторів, спеціально створених для реалізації соціальних функцій освіти. Проводиться детальний теоретичний і практичний аналіз основних видів навчальної діяльності, що забезпечують такі її форми: система – мета – зміст  – ( умови) засоби – дія (критерій успіху) – результат – наслідки – (професійно важливі якості). Результатом проведеного теоретичного аналізу сутності професійної ідентичності згруповано три блоки професійної ідентифікації: професійна адаптація, професійна самоідентифікація  та професійне моделювання.

Опубліковано
2020-11-02
Як цитувати
Грама, Н., & Чанева, М. (2020). Система формуваня професійної ідентичності майбутніх вчителів початкової школи. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету, (48), C. 64-70. вилучено із http://visnyk.idgu.edu.ua/index.php/nv/article/view/241