Мотивація майбутніх фахівців закладів дошкільної освіти як один з критеріїв сформованості професійної ідентичності

  • Ніна Грама Ізмаїльський державний гуманітарний університет
  • Ірина Бойко Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Ключові слова: професійна ідентичність, майбутні фахівці, мотивація, заклади дошкільної освіти, ідентифікація, професійне моделювання.

Анотація

Успішність та ефективність практичної діяльності майбутніх фахівців закладу дошкільної освіти значною мірою залежить від рівня сформованості їх професійно педагогічних ціннісних орієнтацій, що становить основу професійних компетенцій і духовне джерело особистості майбутнього педагога. Орієнтація на інтеграція з цивілізованою світовою спільнотою розглядається з точки зору мотивованої ідентичності, яка представлена в довідниковій літературі як тотожність, однаковість, однозначність, розглядається нами як динамічна система, що розвивається нелінійно впродовж усього життя фахівця закладу дошкільної освіти і має складну ієрархічну структуру. Під ідентичністю розуміється приналежність до певної професійної групи. Результатом проведеного теоретичного аналізу сутності професійної ідентичності згруповано три блоки професійної ідентифікації: професійна адаптація, професійна самоідентифікація  та професійне моделювання.

Розглядаються теоретичні та практичні питання моделювання професійної діяльності у викладанні навчальних дисциплін майбутнім фахівцям  закладів вищої освіти (ЗВО). Проводиться детальний теоретичний і практичний аналіз основних видів навчальної діяльності, які забезпечують такі форми  моделювання: мозковий штурм, кейси  студентські презентації, рольові та ділові ігри, проектна робота.

Опубліковано
2020-11-02
Як цитувати
Грама, Н., & Бойко, І. (2020). Мотивація майбутніх фахівців закладів дошкільної освіти як один з критеріїв сформованості професійної ідентичності. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету, (48), C. 58-63. вилучено із http://visnyk.idgu.edu.ua/index.php/nv/article/view/240