Колесников , А. «Вчення про частини мови як розділ парадигмології: лінгводидактичний аспект». Філологічні діалоги, вип. 9, Лютий 2023, с. С. 74-84, http://visnyk.idgu.edu.ua/index.php/fildialohy/article/view/709.